Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
"Prestiż" wśród nagrodzonych za ugruntowanie i rozwój kultury ochrony własności intelektualnej w Polsce

16 grudnia br. w kinie Iluzjon w Warszawie, Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP podała do publicznej wiadomości wyniki 14 edycji konkursu organizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na prace naukowe, projekty plastyczne, twórczość dziennikarską oraz filmową, odwołujące się do szerokiego kontekstu cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego związanego z własnością intelektualną.– Z ogromną satysfakcją pragnę podkreślić, że konkursy organizowane od 14 lat przez Urząd Patentowy RP, ciesząc się stale wzrastającym zainteresowaniem środowisk twórczych, przyczyniają się do ugruntowania i rozwoju kultury ochrony własności intelektualnej w Polsce. Sfera ta wymaga bowiem jak najszerszego i systematycznego upowszechniania wiedzy z wykorzystaniem zróżnicowanych form przekazu adresowanego do wielu grup odbiorców. Jestem przekonana, że stale rozwijana formuła konkursów umożliwia szerokie promowanie najbardziej wartościowych osiągnięć służących upowszechnianiu idei ochrony praw na dobrach niematerialnych. Nagrodzone prace i projekty stanowią przy tym jedynie część wszystkich propozycji zgłaszanych do konkursowej rywalizacji. Dziesiątki prac teoretycznych, informacji medialnych i filmów oraz setki projektów plastycznych, które napływają co roku do Urzędu Patentowego RP, świadczą niewątpliwie o coraz większym społecznym znaczeniu problematyki ochrony własności intelektualnej, a szczególnie własności przemysłowej – powiedziała podczas uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP.

Wymierny rezultat każdej edycji konkursów organizowanych co roku przez Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wysoki i stale rosnący poziom zgłaszanych prac konkursowych dowodzi jednocześnie, że dostrzeganie relacji pomiędzy ochroną dorobku intelektualnego a funkcjonowaniem współczesnego społeczeństwa może być bardzo wartościową inspiracją dla opisu naukowego, artystycznego i medialnego poświęconego nowym zjawiskom oraz tendencjom wiążącym się ze sferą ochrony wartości niematerialnych.Nagrodzeni w konkursie Urzędu Patentowego RP na INFORMACJE MEDIALNE z zakresu ochrony własności intelektualnej. Jednym z laureatów został redaktor "Prestiżu - relacje gospodarcze". Laureaci:  •  Jerzy Byra - Prestiż - relacje gospodarcze  •  Mariusz Karwowski - Forum Akademickie  •  Sylwester Sacharczuk - Puls Biznesu  •  Aleksandra Sewerynik - Rzeczpospolita, prawo.rp.pl  •  Artur Włodarski - Gazeta Wyborcza. Wyróżnienia:  •  Sylwia Czubkowska, Klara Klinger - Dziennik Gazeta Prawna  •  Dariusz Ćwiklak - Newsweek Polska  •  Patryk Słowik - Dziennik Gazeta Prawna  •  Krzysztof Tomaszewski - Dziennik Gazeta Prawna. Nagrody Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO):  •  Puls Biznesu  •  Dziennik Gazeta Prawna  •  Miesięcznik „Forum Akademickie”  •  Portal Innowacji pi.gov.pl  •  Radio TOK FM. Dyplom „WIPO Certicate of Merit” przyznawany jest w dowód uznania za szczególne zaangażowanie w promowanie ochrony własności intelektualnej oraz wykorzystania jej jako narzędzia rozwoju gospodarczego.


Wyróżnieni i laureaci nagród na PRACE NAUKOWE z zakresu ochrony własności intelektualnej w kategorii: praca habilitacyjna, praca doktorska, praca magisterska.Wyróżnieni i laureaci nagród na PLAKATY w kategorii: uczniowska, studencka, otwarta i zamknięta. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była 100. rocznica ustanowienia na ziemiach polskich ochrony własności przemysłowej.


Wyróżnieni i laureaci nagród na KRÓTKIE FILMY przedstawiające ochronę własności intelektualnej.

W tegorocznej edycji konkursów nagrodzono łącznie 26 prac naukowych, w tym: 2 rozprawy habilitacyjne, 3 prace doktorskie oraz 21 prac magisterskich. Nagrodzono również 20 projektów plakatów. W konkursie na krótki film i informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej nagrodzono 9 filmów oraz przyznano nagrody indywidualne dla 10 dziennikarzy, a także nagrody Światowej Organizacji Własności Intelektualnej dla 5 redakcji.

Ceremonii wręczenia nagród towarzyszyła multimedialna prezentacja prac laureatów konkursu na plakat oraz projekcje nagrodzonych filmów. Uroczystość wzbogacił wykład dr Moniki Aksamit-Koperskiej pt. „Flash, CD czy chmura, czyli na czym zapisać to co dla Ciebie najważniejsze”.

Idea dorocznych konkursów ogłaszanych przez Urząd Patentowy RP od początku wspierana jest przez Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także liczne środowiska opiniotwórcze.

Wykaz wszystkich nagrodzonych znajduje się na stronie Urzędu Patentowego RP: Informacje medialne, Prace naukowe, Plakaty, Krótkie filmy.


Fot. UPRP


dodano: 2016-12-16 16:47:16