Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Problemy ze wzrostem

Nie odwołujemy alertu w sprawie finansów publicznych w Polsce, ale oceniamy, że teraz coraz większym problemem będzie podtrzymywanie wzrostu gospodarczego – piszą ekonomiści Mirosław Gronicki i Jerzy Hausner.
     Brakuje nam czynników mobilizujących wzrost gospodarczy. O ile w zeszłym roku odwrócono niekorzystny trend w nierównowadze fiskalnej i zahamowano narastanie długu publicznego, to niepokojące sygnały dochodzą z sektora prywatnego.
     Wzrost gospodarczy wymaga kapitału, pracy i innowacji. Wzrost kapitału zależy od oszczędności krajowych i importu kapitału. Zasoby pracy uzależnione są od sytuacji demograficznej i salda migracji. A skala innowacji od dostępności finansowania, poziomu szkolnictwa wyższego, wreszcie od chęci przedsiębiorców do wprowadzania nowych rozwiązań.
     ...Wszystko to, co się dzieje i może się wydarzyć w naszej gospodarce, trzeba koniecznie odczytywać w kontekście europejskim i globalnym. Szczególnie jeśli polityka gospodarcza nie będzie uwzględniała słabnącej pozycji finansowej Polski. Pod koniec 2011 r. dług zagraniczny osiągnął 72,3 proc. PKB (gdy pod koniec 2007 r. wynosił 48,3 proc.). Nadal wysoki (najwyższy w Europie Środkowej) jest deficyt na rachunku bieżącym...
     ...Realizacji naszej strategii europejskiej powinna zostać podporządkowana koncepcja konsolidacji budżetowej i kreowania strukturalnej konkurencyjności polskiej gospodarki. Rząd nie przedstawił nawet spójnego średniookresowego programu gospodarczego.

Czytaj całość:
"Rzeczpospolita" - 30.04.2012,autorzy: Mirosław Gronicki był ministrem finansów w rządzie Marka Belki, prof. Jerzy Hausner jest członkiem RPP.
www.ekonomia24.pl/artykul/705506,868189-Problemy-ze-wzrostem.html?p=1

dodano: 2012-04-30 17:56:24