Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Produkcja powoli rośnie

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w lutym br. o 5,3% wyższa niż przed rokiem i o 1,8% niższa w porównaniu ze styczniem br., zaś budowlano-montażowa o 14,4 proc. - podał GUS. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,6% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,9% niższym w porównaniu ze styczniem br.

W stosunku do lutego ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 29 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji mebli – o 18,0%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 16,2%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 16,0%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 12,6%, maszyn i urządzeń – o 12,0%, papieru i wyrobów z papieru – o 9,1% oraz urządzeń elektrycznych o 8,5%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lutym ub. roku wystąpił w 5 działach, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 5,9%, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 2,7% oraz w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 1,0%.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w lutym br. wyższa niż przed rokiem o 14,4% (wobec spadku o 11,4% w lutym ub. roku) i o 18,7% większa w porównaniu ze styczniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 14,2% niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 17,4% w porównaniu ze styczniem br.


Źródło: Główny Urząd Statystyczny


dodano: 2014-03-20 11:18:39