Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Produkcja rosła wolniej niż przed rokiem

Z ostatnich danych GUS wynika, że w okresie styczeń–wrzesień br. polska gospodarka rozwijała się wolniej niż przed rokiem. W kolejnych kwartałach odnotowano stopniowe spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego. Stan taki związany jest z wysokim poziomem niepewności ogólnej sytuacji gospodarczej, wpływającym na decyzje prorozwojowe (w tym inwestycyjne) przedsiębiorstw.

W trzech kwartałach br. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w skali roku o 2,5% (przed rokiem o 6,9%). Wzrost produkcji w ujęciu rocznym obserwowano we wszystkich sekcjach przemysłu, z wyjątkiem górnictwa i wydobywania, gdzie notowano spadek o 6,6%.

Odnotowano również wzrost wydajności pracy w przemyśle. Mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, była w okresie styczeń-wrzesień br. o 3,3% wyższa niż przed rokiem, przy przeciętnym zatrudnieniu mniejszym o 0,8% i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 4,2%.

W okresie trzech kwartałów br. nieznacznie wzrosła również produkcja budowlano-montażowa zrealizowana na terenie kraju. Była o 1,4% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu w analogicznym okresie ub. roku o 18,2%).

Natomiast eksport w cenach bieżących (liczony w złotych) był wyższy niż przed rokiem o 10,2% i wyniósł 391,3 mld zł, import wzrósł o 5,1% do 419,5 mld zł, w wyniku czego znacznie poprawiło się ujemne saldo obrotów i wyniosło 28,2 mld zł (wobec minus 44,1 mld zł przed rokiem).


dodano: 2012-10-25 10:29:31