Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Produkt krajowy brutto w 2012 r.

Według wstępnego szacunku GUS, produkt krajowy brutto (PKB) w 2012 r. był realnie wyższy o 2,0 proc. w porównaniu z 2011 r. (w cenach stałych roku poprzedniego). W 2011 r. w porównaniu z 2010 r. wzrost PKB wyniósł 4,3 proc. Do wzrostu PKB przyczynił się pozytywny wpływ eksportu netto i, w niewielkim stopniu, krajowego popytu konsumpcyjnego, przy bliskim neutralnemu wpływie popytu inwestycyjnego.
  • Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2012 r. wzrosła o 1,9 proc. w porównaniu z 2011r., wobec wzrostu o 4,3 proc. w 2011 r.
  • Wartość dodana brutto w przemyśle w 2012 r. wzrosła o 1,2 proc. w porównaniu z 2011 r., wobec wzrostu o 10,0 proc. w 2011 r.
  • Wartość dodana brutto w budownictwie w 2012 r. w porównaniu z rokiem poprzednim spadła o 0,5 proc., wobec wzrostu o 8,2 proc. w 2011 r.
  • Wartość dodana brutto w handlu i naprawach w 2012 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 1,5 proc., wobec spadku o 1,8 proc. w 2011 r.
  • Wartość dodana brutto w transporcie i gospodarce magazynowej w 2012 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 7,9 proc., wobec wzrostu o 12,1 proc. w 2011 r.
  • W 2012 r. popyt krajowy zwiększył się o 0,1 proc. przy wzroście PKB o 2,0 proc.
    W 2011 r. popyt krajowy wzrósł realnie o 3,4 proc. przy wzroście PKB o 4,3 proc.
  • Spożycie ogółem w 2012 r. przekroczyło poziom z 2011 r. o 0,4 proc., w tym spożycie indywidualne o 0,5 proc. (w 2011 r. odpowiednio: o 1,5 proc. oraz o 2,5 proc.).
W 2012 r. w porównaniu z rokiem poprzednim nakłady brutto na środki trwałe zwiększyły się o 0, 6 proc. wobec wzrostu o 9, 0 proc. w 2011 r. Stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 19,7 proc., wobec 20,3 proc. w 2011 r.

Źródło: Notatka informacyjna GUS, 29.01.2013 r., Produkt krajowy brutto w 2012 r. Szacunek wstepny.


dodano: 2013-01-29 14:17:37