Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Prognozy makroekonomiczne profesjonalnych prognostów

W ostatniej rundzie Ankiety Makroekonomicznej Narodowego Banku Polskiego, dotyczącej prognoz makroekonomicznych, wzięło udział 25 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracowników i pracodawców. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 20 marca do 4 kwietnia 2017 r.

Prognozy średnioroczne otrzymane w wyniku agregacji opinii

Najnowsze prognozy wskazują, że w najbliższych latach inflacja CPI będzie zbliżona do celu inflacyjnego NBP (2,5%). Zgodnie ze scenariuszem centralnym wyniesie ona 2,1% w 2017 r. i 2,2% w 2018 r., a w 2019 r. wzrośnie do 2,4%. Biorąc pod uwagę typowe scenariusze uwzględniane przez ekspertów, inflacja w dwóch pierwszych latach powinna pozostać w dolnym paśmie odchyleń od celu inflacyjnego NBP i kształtować się w przedziałach, odpowiednio, 1,8%–2,4% i 1,7%–2,5% (są to 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa). W 2019 r. inflacja nie powinna wyjść poza przedział 1,8%–2,9%. W tym horyzoncie prawdopodobieństwo inflacji powyżej i poniżej celu jest wyrównane.

W latach 2017–2019 tempo wzrostu gospodarczego w Polsce będzie stabilne. Scenariusze centralne dla tych lat wynoszą 3,4%–3,5%. Po uwzględnieniu innych scenariuszy rozwoju sytuacji gospodarczej wydaje się, że tempo wzrostu PKB powinno ukształtować się między 3,1% a 3,7% w 2017 r., a w kolejnych dwóch latach, odpowiednio, w przedziale 3,0%–3,9% i 2,7%–3,9% (są to 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa).

Wśród ekspertów panuje konsensus, iż stopa referencyjna NBP w 2017 r. pozostanie na obecnym poziomie (prognoza centralna równa 1,5%). Dla 2018 r. i 2019 r. scenariusze centralne są wyższe i wynoszą, odpowiednio, ok. 1,8% i ok. 2,2%. W 2018 r. stopa referencyjna nie powinna wyjść poza przedział 1,6%–2,1%, a w 2019 r. poza 1,9%–2,7%.

Prognozy uzupełniające i komentarze uczestników ankiety

Uczestnicy ankiety prognozują, że stopa bezrobocia w Polsce będzie malała, wynosząc 7,8% w 2017 r., 7,2% w 2018 r. i 6,9% w 2019 r. Spadkowi bezrobocia będzie towarzyszył wzrost wynagrodzeń brutto o 4,5% w bieżącym roku i o 4,8% w 2018 i 2019 r. Prognozy ekspertów wskazują na nieznaczną aprecjację złotego w stosunku do euro – kurs PLN/EUR zmniejszy się z ok. 4,3 w 2017 r. do ok. 4,2 w 2019 r.

Zgodnie z prognozami dotyczącymi otoczenia polskiej gospodarki roczne tempo wzrostu PKB w strefie euro będzie się w najbliższych latach kształtowało w granicach 1,6%–1,7%, zaś cena baryłki ropy Brent wyniesie 55 USD w 2017 r., 60 USD w 2018 r. i 63 USD w 2019 r.

W komentarzach eksperci wymieniali różnorodne czynniki dodatkowe, które miały wpływ na ich prognozy. Zwracali uwagę na skutki napływu siły roboczej z zagranicy dla sytuacji na rynku pracy i w sferze konsumpcji, jak też na skalę i tempo absorpcji funduszy z Unii Europejskiej z nowej perspektywy finansowej. Inne uwarunkowania wymienione przez pojedynczych ekspertów to: ryzyko przełożenia się wysokiej dynamiki PPI na inflację CPI w warunkach wysokiego popytu, wzrost inwestycji zagranicznych, zwłaszcza portfelowych, który przyczyniałby się do umacniania złotego, oraz – w dłuższym horyzoncie – prawdopodobna konieczność podwyżki podatków w Polsce lub podniesienia limitów konstytucyjnych odnośnie relacji długu do PKB. Po raz kolejny wskazano na wzrastającą niepewność życia gospodarczego. Wśród pozostałych czynników wymienionych w komentarzach znalazło się oczekiwane cykliczne osłabienie się tempa wzrostu za granicą i ryzyko spadków indeksów na amerykańskich i europejskich giełdach.


Źródło: NBP. Prognozy makroekonomiczne profesjonalnych prognostów. Wyniki Ankiety Makroekonomicznej NBP. Runda: marzec 2017 r.


dodano: 2017-04-14 07:13:23