Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Programy promocji na rynkach perspektywicznych

Ministerstwo Rozwoju wybrało 5 rynków perspektywicznych, na terenie których przez najbliżej 3 lata realizowane będą programy promocji. Celem realizacji programów promocji na rynkach perspektywicznych jest stworzenie przedsiębiorcom narzędzi do ekspansji rynków pozaunijnych, często odległych, kosztowych, ale posiadających duży potencjał importowy, o którym przedsiębiorcy nie mają świadomości.

Do wybranych rynków należą:
  • Algieria
  • Indie
  • Iran
  • Meksyk
  • Wietnam
Obecnie dla każdego z rynków opracowywany jest odrębny program promocji, w ramach którego określone zostaną narzędzia promocyjne służące zwiększeniu poziomu eksportu na danym rynku. Każdy z programów składać się będzie z dwóch części.

W ramach pierwszej części wskazane zostaną działania promocyjne dla przedsiębiorców. Udział przedsiębiorców w tych działaniach sfinansowany zostanie w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach drugiej części, wyszczególnione zostaną działania promujące istotę wybranych branż oraz działania promujące polską gospodarkę. W części tej znajdą się między innymi takie działania jak: organizacja misji przyjazdowych kontrahentów, artykuły sponsorowane w prasie czy działania informacyjno-promocyjne na danym rynku.

Ostateczny zakres programów skonsultowany zostanie m.in. z przedstawicielami izb bilateralnych działających w relacji z wybranymi rynkami oraz Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji.

Szczegółowe informacje nt. programów promocji na rynkach perspektywicznych dostępne są na stronie dotyczącej promocji eksportu.


Źródło: Ministerstwo Rozwoju


dodano: 2016-07-20 08:01:05