Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Projekt budżetu na rok 2014 przyjęty

Rada Ministrów w dniu 6 września br. przyjęła wstępny projekt budżetu na rok 2014. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2014 r. dochody budżetu wyniosą 276,5 mld zł, wydatki nie więcej niż 324,2 mld zł, a deficyt nie przekroczy 47,7 mld zł.

Oszacowano, że na d
ochody budżetu złożą się:
 • Podatki 248,0 mld zł, w tym:
  • VAT – 115,7 mld zł,
  • akcyza – 62,1 mld zł,
  • CIT – 23,3 mld zł,
  • PIT – 43,7 mld zł.
 • Podatek od wydobycia niektórych kopalin2,0 mld zł.
 • Dochody niepodatkowe mają wynieść26,9 mld zł.
W szacowaniu dochodów budżetu państwa w 2014 roku przyjęto następujące wskaźniki makroekonomiczne m.in.:
 • realny wzrost PKB o 2,5 proc.,
 • inflacja – 2,4 proc.,
 • nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 3,5 proc.,
 • wzrost spożycia prywatnego o 4,6 proc. (w ujęciu nominalnym),
 • stopa bezrobocia rejestrowanego – 13,8 proc.
Wydatki budżetu państwa na 2014 r. mają być niższe o blisko 1 proc. od planowanego w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 r.

Największy udział w wydatkach ogółem
(podobnie jak w latach poprzednich) będą stanowić:
 • dotacje i subwencje (47,2 proc.),
 • wydatki bieżące jednostek budżetowych (20,3 proc.) oraz
 • wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa (11,1 proc.).
Limit wydatków uwzględnia zaplanowane na 2014 rok zmiany w systemie emerytalnym, w jego części kapitałowej, które będą oddziaływać na budżet państwa poprzez:
 • obniżenie dotacji do FUS,
 • obniżenie wydatków na obsługę długu publicznego oraz
 • potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa.
W projekcie uwzględniono również budżet środków europejskich:
 • dochody w wysokości78,0 mld zł
 • wydatki78,3 mld zł
 • deficyt0,4 mld zł.
Na sfinansowanie deficytu budżetu państwa, deficytu budżetu środków europejskich oraz ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania w łącznej kwocie 55,0 mld zł złożą się:
 • saldo finansowania krajowego – 32,4 mld zł
 • saldo finansowania zagranicznego – 22,5 mld zł
Projekt ustawy budżetowej na 2014 r. został skierowany do konsultacji z partnerami społecznymi w ramach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

Źródło: Ministerstwo Finansów


dodano: 2013-09-09 10:55:15