Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Projektujemy dobrą formę

W dniach 13-14 marca 2017 roku, w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, odbyła się jubileuszowa, X edycja międzynarodowej konferencji poświęconej zagadnieniom innowacyjnego wzornictwa przemysłowego z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce. Projektujemy dobrą formę”. Jej organizatorami byli Urząd Patentowy RP, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej i Giełda Papierów Wartościowych.Program tegorocznej konferencji obejmował przede wszystkim problematykę korzyści, jakie wynikają z efektywnego zastosowania wzornictwa w projektowaniu produktów i usług branży medycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej.

Mając na uwadze korzyści społeczne, takie jak podnoszenie jakości życia oraz usprawnienie codziennego funkcjonowania osób z różnymi dysfunkcjami, organizatorzy zwrócili także uwagę na istotne możliwości biznesowe, służące zarówno rozwojowi indywidualnych przedsiębiorców, jak i wpływające na podniesienie innowacyjności krajowej gospodarki.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonali prof. Małgorzata Zalewska, prezes Giełdy Papierów Wartościowych, dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (na zdjęciu obok) i Minelik Alemu Getahun, zastępca dyrektora generalnego ds. Polityki Globalnej Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

Obecnie Polska zajmuje w Europie bardzo wysokie, szóste, miejsce wśród eksporterów kosmetyków. Polskie przedsiębiorstwa farmaceutyczne stanowią natomiast połowę z wykazujących aktywność innowacyjną firm w naszym kraju. W związku z tak dynamicznym rozwojem tych branż, podczas konferencji poruszone zostały kwestie dotyczące projektowania zorientowanego na użytkownika oraz wykorzystania koncepcji design thinking w tworzeniu innowacyjnych produktów i budowaniu wizerunku marki. Uzupełnieniem dla tych tematów były również zagadnienia związane z projektowaniem opakowań oraz zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych w branży medycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej. Wpływ wzornictwa na pozycję rynkową i giełdową firmy, jak również strategie ochrony wzornictwa przemysłowego stanowiły istotną część programu obrad.

Główne zagadnienia konferencji:
  • Empatia w projektowaniu, czyli jak myślenie projektowe może podnieść jakość życia
  • Identyfikacja i zrozumienie potrzeb społecznych jako punkt wyjścia dla projektanta projektującego w branży zdrowia i urody
  • Identyfikacja wizualna produktu – czy opakowanie wciąż na nas działa?
  • Branding produktów i usług farmaceutycznych i kosmetycznych
  • Specyfika projektowania innowacyjnych rozwiązań w sektorze zdrowia i urody
  • Wzornictwo w rozwoju startupów
  • Projektant w jednostce B+R dużych przedsiębiorstw branży medycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej
  • Ochrona innowacji – wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy czy know-how przedsiębiorstwa?
Wydarzeniem towarzyszącym konferencji były spotkania networkingowe dedykowane startupom z branży medycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej. Była to również okazja do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących kwestii związanych ze znaczeniem wzornictwa przemysłowego dla rozwoju nowych firm. Startupowe spotkania networkingowe, zorientowane na szybkie efekty, umożliwiły młodym, kreatywnym przedsiębiorcom promocję swoich produktów i usług, a także służyły poszerzeniu bazy kontaktów oraz zbudowaniu sieci wartościowych relacji.Udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz branży kreatywnej, eksperci związani z sektorem wzornictwa, a także osoby zainteresowane kwestiami z zakresu szeroko pojętego designu oraz tematyką ochrony własności przemysłowej zwłaszcza w zakresie wzornictwa przemysłowego.


Źródło: Urząd Patentowy RP. Szczegółowy program konferencji na stronie UPRP.


dodano: 2017-03-14 16:10:10