Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Promocja Polski

W Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyło się 19 lipca, drugie w tym roku, posiedzenie Rady Promocji Polski. W trakcie spotkania omówiono m.in. dotychczasowe doświadczenia z nowym logo i hasłem promującym polską gospodarkę oraz zagraniczne działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.W posiedzeniu poza przewodniczącym Rady Promocji Polski, ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, udział wzięli przedstawiciele resortów gospodarki, nauki i szkolnictwa wyższego, finansów, rolnictwa i rozwoju wsi, administracji i cyfryzacji, edukacji narodowej, kultury i dziedzictwa narodowego, sportu i turystyki, obrony narodowej, rozwoju regionalnego. Obecni byli także goście z organizacji biznesowych takich jak Business Centre Club, Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Konfederacja Pracodawców Polskich, Stowarzyszenie Eksporterów Polskich.

          Zadaniem Rady Promocji Polski jest analizowanie i wybieranie dużych projektów promocyjnych finansowanych z wielu źródeł, w których realizację powinno być zaangażowanych wiele instytucji.

Źródło: www.msz.gov.pl

dodano: 2012-07-20 15:39:32