Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe


Rusza cykl regionalnych konferencji "Postaw na Polska Markę". Z bezpłatnych konferencji uczestnicy dowiedzą się m.in. z jakich instrumentów wsparcia współfinansowanych ze środków UE mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, aby promować swoje produkty na zagranicznych rynkach.
Konferencje zaplanowane są w następujących miastach w Polsce: Kraków, Rzeszów, Lublin, Olsztyn, Białystok, Szczecin, Gdańsk, Łódź, Wrocław, Poznań, a ich organizatorem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

– Nasza gospodarka jest w bardzo dobrej kondycji, co potwierdzają  publikowane co chwila prognozy krajowych i międzynarodowych instytucji. Jednak by móc dalej się rozwijać, nasze firmy muszą w większym stopniu inwestować i wychodzić ze swoimi rozwiązaniami na globalne rynki. Dlatego mamy cały wachlarz działań, które im w tym pomagają. Nie o wszystkich przedsiębiorcy wiedzą, stąd pomysł cyklu spotkań w regionach – mówi wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński.

Czego się można dowiedzieć uczestnicząc w konferencji?

Wydarzenie jest przeznaczone głównie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, a także przedstawicieli instytucji wspierających rozwój przedsiębiorstw, organizacji zrzeszających przedsiębiorców, samorządu terytorialnego, szkolnictwa wyższego, jednostek naukowych oraz Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Podczas pierwszej części konferencji uczestnikom zostaną przedstawione dotychczasowe efekty działania projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand poddziałanie 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Obszarem wsparcia w tym poddziałaniu obejmującym 12 kluczowych branż są m.in. działania promocyjne na najważniejszych imprezach targowych na świecie, a także możliwość skorzystania na nich ze stoisk narodowych, które udostępniają przedsiębiorcom przestrzeń do spotkań biznesowych z potencjalnymi partnerami.

Dyskusja będzie dotyczyła efektywności prowadzonych do tej pory działań promocyjnych na targach międzynarodowych, skuteczności strategii promocji marki polskiej gospodarki na świecie, efektów prowadzenia działań promocyjnych na rynkach perspektywicznych, a także innych pomysłów na promocję polskich marek produktowych.

Uczestnicy będą mieli też okazję zapoznać się dostępnymi instrumentami wsparcia dla przedsiębiorców w obszarze rozwoju eksportu i inwestycji, współfinansowanych ze środków europejskich.

W drugiej części konferencji przewidziane zostały panele dyskusyjne/warsztatowe prowadzone przez znakomitych moderatorów. Każdy z uczestników będzie mógł uczestniczyć w tylko jednym panelu dyskusyjnym:
  • Certyfikacja/jakość
  • Marka Polskiej Gospodarki
  • Sprzedaż i dystrybucja
  • Edukacja – patriotyzm konsumencki
  • Bariery dla przedsiębiorców na rynku wewnętrznym
  • Rozwój eksportu poprzez e-commerce (handel elektroniczny)
  • Ocena działalności instytucji finansowych we wsparciu działalności eksportowej firm
Jak zapisać się na konferencję?

Udział w konferencji jest bezpłatny. Dojazd na koszt własny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. Na konferencję można się zapisać poprzez formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić i odesłać na adres: konferencja@crps.pl.


Źródło: PARP. Więcej o cyklu konferencji "Postaw na Polską Markę!"


dodano: 2019-02-21 06:31:30