Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Prywatyzacja w I połowie 2013 r.

Rada Ministrów przyjęła 6 sierpnia 2013 r. informację na temat realizacji „Planu prywatyzacji na lata 2012-2013” za okres styczeń – czerwiec br. W pierwszej połowie 2013 r. zrealizowano łącznie 129 projektów prywatyzacyjnych, co przyniosło przychody rzędu 1,874 mld zł.

Realizacja „Planu prywatyzacji na lata 2012 – 2013” w I połowie 2013 r.

W pierwszej połowie 2013 r. zrealizowano łącznie 129 projektów prywatyzacyjnych (zakończonych sukcesem lub niepowodzeniem), w tym 100 projektów dla spółek objętych „Planem prywatyzacji na lata 2012-2013” oraz 29 projektów dodatkowych.

Sukcesem zakończono 51 projektów prywatyzacyjnych:

    •    25 projektów (w tym sprzedaży i komunalizacji) dla 25 spółek z Planu prywatyzacji (49% zakończonych projektów)
    •    4 projekty dla 4 spółek z Planu prywatyzacji, notowanych na rynku regulowanym (8% zakończonych projektów)
    •    22 projekty (w tym sprzedaże i wniesienia) dla 22 dodatkowych spółek (43% zakończonych projektów)

Przekształcenia własnościowe:

    •    Prywatyzacja branżowa – umowy prywatyzacyjne zawarto dla 41 spółek (w tym dla 20 spółek objętych Planem prywatyzacji oraz dla 21 dodatkowych spółek)
    •    Prywatyzacja giełdowa – 4 projekty giełdowe, w tym największa transakcja w 2013 r., czyli zbycie 2,02% akcji PKO BP S.A. oraz debiut PHN S.A.
    •    Komunalizacja – w 5 spółkach
    •    Wniesienia na podwyższenie kapitału zakładowego – w 1 spółce

Przychody z prywatyzacji:

    •    plan na rok 2013 – 5 mld zł
    •    realizacja – 1,874 mld zł (37,48% zaplanowanych przychodów)
    •    prywatyzacja giełdowa – 1,72 mld zł (92% osiągniętych przychodów)
    •    prywatyzacja branżowa – 153,57 mln zł (8% osiągniętych przychodów)

5 największych transakcji prywatyzacyjnych (pod względem wysokości przychodów):

    •    Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.– zbycie 2,02% akcji SP za 856 mln zł
    •    Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.– zbycie 12,13% akcji SP za 626 mln zł
    •    Polski Holding Nieruchomości S.A. – zbycie 25,00% akcji SP za 239 mln zł
    •    Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" S.A. – zbycie 70,00% akcji SP za 40 mln zł
    •    Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.– zbycie 78,59% akcji SP za 34 mln zł

Działania legislacyjne i promocyjne:
    •    Projekt nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji w celu rozszerzenia możliwości dokonywania komunalizacji w spółkach, które powstały w trybie innym niż komercjalizacja
    •    Ponad 30 spotkań promujących rządowy Program „Inwestycje Polskie”

Nadzór właścicielski:
Na koniec czerwca 2013 r. Minister Skarbu Państwa wykonywał prawa z akcji w 671 spółkach, w tym w 259 spółkach prowadzących działalność (z wyłączeniem 157 spółek tylko z akcjami pracowniczymi). 255 spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa znajdowało się w stanie likwidacji bądź upadłości lub nie prowadziło działalności.

Na dzień 05.08.2013 r.:
    •    Zbyto akcje/udziały SP w 60 spółkach (w tym 32 objętych Planem prywatyzacji oraz 28 spoza Planu)
    •    Przychody z prywatyzacji wyniosły 1,888 mld zł


Źródło: Ministerstwo Skarbu Państwa


dodano: 2013-08-14 09:41:31