Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Przeciwdziałania szarej strefie

9 października w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbędzie się wydarzenie dotyczące budowania Regionalnej Lubelskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie. Jest to inicjatywa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, której misją jest działanie na rzecz dobra województwa w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego.Konferencja będzie skierowana do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu i mieszkańców województwa lubelskiego. Celem konferencji jest dyskusja na temat przeciwdziałania tzw. szarej strefy.  Wydarzenie będzie doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz inspiracją do kolejnych projektów i przedsięwzięć mających na celu ograniczenia funkcjonowania tego zjawiska.

Regionalna Lubelska Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie ma na celu opracowanie metod i rozwiązań, które będą pełnić rolę uzupełnienia dla działań na poziomie centralnym, pozwolą wypracować system pozwalający na ograniczenia patologii w naszym regionie i zaimplementować zaproponowane rozwiązania na poziomie kraju.

Szara strefa czyli co?

Temat przeciwdziałania szarej strefie nie traci na aktualności, ponieważ jest to zjawisko nie tylko ekonomiczne, ale również społeczne, które łączy się z pojęciem „pracy na czarno”, czyli łamaniem przepisów dotyczących podatków i ubezpieczeń społecznych. Jest to jeden z większych problemów polskiej gospodarki, który uszczupla wpływy do budżetu, hamuje rozwój  i stwarza nieuczciwą konkurencję dla legalnie funkcjonujących przedsiębiorstw. W skrajnych przypadkach napędza rozwój m.in. korupcji. Na poziomie regionu szara strefa stanowi poważną barierę dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i miejsc pracy.


Źródło: UMWL


dodano: 2018-10-04 06:58:58