Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Przedsiębiorczość w Polsce

Mimo pogorszenia koniunktury w 2012 r., Polska pozostała jednym z liderów wzrostu w Europie, głównie dzięki rosnącemu eksportowi przedsiębiorstw – to konkluzje zawarte w opublikowanym po raz dziesiąty przez Ministerstwo Gospodarki „Raporcie Przedsiębiorczość w Polsce”.


Wzrost wartości polskiego eksportu w 2012 r. o 4,9%, przy 1-proc. wzroście importu, przełożył się na poprawę stanu zrównoważenia obrotów. Najbardziej dynamiczny wzrost sprzedaży eksportowej (17,5%) zanotowała branża artykułów rolno-spożywczych.

Wbrew trudniejszej niż rok wcześniej sytuacji makroekonomicznej, w  okresie tym liczba nowych przedsiębiorstw zwiększyła się o 3,5%. Wśród zarejestrowanych 358 tys. nowych podmiotów, zdecydowanie dominowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80 proc.).

Raport MG przytacza również wyniki opublikowanej przez Komisję Europejską oceny innowacyjności krajów członkowskich UE „Innovation Union Scoreboard”. W ostatniej edycji IUS Polska spadła z grupy umiarkowanych innowatorów do grona tzw. innowatorów skromnych. Według ekspertów, jest to m.in. efekt niskiego poziomu zaangażowania w działalność innowacyjną firm, zwłaszcza z sektora MŚP. Niemniej, wartość nakładów na działalność badawczo-rozwojową w 2011 r. do PKB wzrosła w Polsce z 0,74 proc. do 0,77 proc.

Odpowiedzią MG na potrzeby polskich przedsiębiorców w zakresie wdrażania nowoczesnych projektów jest przyjęta przez rząd w styczniu 2013 r. Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”. Określa ona kierunki działań, jakie powinny zostać podjęte, aby polska gospodarka, w perspektywie 2020 r., osiągnęła dobre wyniki w tym zakresie.

Ponadto w tegorocznej edycji raportu szczególną uwagę poświęcono opóźnieniom w płatnościach między firmami. W celu rozwiązania problemów z płynnością finansową przedsiębiorstw, ograniczenia zatorów płatniczych oraz redukcji obciążeń administracyjnych, MG przygotowało ustawę o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Wprowadzone na początku 2013 r. rozwiązania dotyczą m.in. metody kasowej rozliczania podatku VAT dla małych podatników czy ulgi na „złe długi” w VAT. Obecnie trwają prace nad ustawą o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.

***
Celem wydawanego od 2003 r. raportu jest przedstawienie informacji na temat stanu przedsiębiorczości w Polsce. Publikacja ukazuje aktualną sytuację ekonomiczno – finansową przedsiębiorstw, opisuje otoczenie instytucjonalne działalności firm z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły od czasu publikacji ostatniego raportu. Zawiera również analizę konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz propozycje działań zwiększających ich rozwój.


Źródło: Ministerstwo Gospodarki


dodano: 2013-09-16 16:07:50