Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Przedsiębiorstwa i Internet

Z opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych wynika, że w 2016 r. dostęp do Internetu posiadało 93,7% przedsiębiorstw. Wskaźnik przedsiębiorstw posiadających własną stronę internetową wyniósł 67,0%. Prawie dwie trzecie firm wykorzystywało stronę internetową w celu prezentacji katalogów wyrobów i usług.

W 2016 r. przedsiębiorstwa najczęściej korzystały one z łączy szerokopasmowych (93,2%). Mobilne łącza szerokopasmowe były używane przez 64,7% przedsiębiorstw. Ponad połowa dużych przedsiębiorstw wykorzystywała media społecznościowe, a z usług w chmurze obliczeniowej w 2016 r. korzystała blisko jedna trzecia dużych przedsiębiorstw.

Dla porównania, w 2015 r. co trzecie przedsiębiorstwo składało zamówienia przez sieci komputerowe, a co ósme otrzymywało zamówienia przez Internet. Z e‐administracji w 2015 r. korzystało 93,6% przedsiębiorstw. Tę formę kontaktu z administracją publiczną stosowały prawie wszystkie firmy duże i średnie.

W przypadku gospodarstw domowych, dostęp do Internetu w 2016 r. posiadało 80,4% gospodarstw, w tym 75,7% – szerokopasmowy, a jako główną przyczynę nieposiadania dostępu do Internetu w domu 70,6% gospodarstw domowych wskazało brak potrzeby korzystania z niego. 80,1% gospodarstw domowych miało w domu przynajmniej jeden komputer, a z usług e‐administracji w 2016 r. korzystało 30,2% osób w wieku 16‐74 lat.


Źródło: Główny Urząd Statystycznydodano: 2016-10-24 07:58:47