Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Przegląd rynku pracy


„Rynek pracy, edukacja, kompetencje – grudzień 2019” to syntetyczny przegląd polskiego i międzynarodowego rynku pracy. To cykliczny comiesięczny raport, który Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowuje na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji, która koordynuje działanie systemu Sektorowych Rad ds. Kompetencji.W publikacji przedstawiono wyniki aktualnych badań i analiz dotyczących rynku pracy, w tym m.in.:
  • stopa bezrobocia w Polsce w listopadzie 2019 r., która wyniosła 5,1% i wzrosła w porównaniu z poprzednim miesiącem;
  • dane o sytuacji na polskim rynku pracy, gdzie w listopadzie 2019 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 850,7 tys. bezrobotnych;
  • ranking stopy bezrobocia w poszczególnych województwach, który w listopadzie 2019 r. zmienił się nieznacznie;
  • przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw;
  • zgłoszone w październiku br. do urzędów pracy wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej;
  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2019 r., które wyniosło 5213,27 zł;
  • wskaźnik bezrobocia dla krajów członkowskich UE-28, który w październiku 2019 r. wyniósł 6,3%. Zgodnie z wyliczeniami Labour Force Survey w tym czasie stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,2%. 


Na poziomie poszczególnych województw w listopadzie 2019 r. ponownie najwyższy wskaźnik bezrobocia odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (8,7%), podkarpackim (7,7%), świętokrzyskim (7,7%) i kujawsko-pomorskim (7,6%), natomiast najniższy – w województwach wielkopolskim (2,8%), śląskim (3,6%) i małopolskim (4,0%).W końcu listopada 2019 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 850,7 tys. bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem ich liczba wzrosła o 10,2 tys., tj. o 1,2 p.p.


Źródło: PARP

dodano: 2020-01-07 07:03:39