Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Przyszłość programu Polska Wschodnia


Przyszłość programu Polska Wschodnia to wiodący temat konferencji, która odbyła się 21 listopada w Parlamencie Europejskim. Uczestnikami wydarzenia byli marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz marszałkowie pozostałych regionów Polski wschodniej.


Konferencja „Europejska wartość dodana Polityki Spójności w regionach” została zorganizowana przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli. Jej celem było zaprezentowanie stanowiska Polski i regionów Polski Wschodniej w kontekście wybranych aspektów budowy nowej, zreformowanej Polityki Spójności po roku 2020.

Jednym z kluczowych tematów były efekty i przyszłość programu Polska Wschodnia. Marszałkowie pięciu województw Polski wschodniej zwrócili uwagę, że ten program w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju tych regionów, i że nadal aktualna jest potrzeba kontynuowania wsparcia dedykowanego temu makroregionowi w perspektywie finansowej po 2020 roku.

Głównym tematem wystąpienia marszałka Sławomira Sosnowskiego było przedstawienie barier rozwojowych, i w związku z tym znaczenia Programu Polska Wschodnia dla rozwoju 5 polskich regionów.

– Dzięki temu programowi udało się podwyższyć PKB per capita makroregionu z 36% w 2016 r. do 49% średniej unijnej w 2015 r. Niemniej jednak regiony wschodniej Polski rozwijały się wolniej niż pozostałe regiony i dysproporcje rozwojowe się pogłębiły. Nadal widoczne są braki infrastrukturalne, wysokie zatrudnienie w rolnictwie, niskie dochody własne samorządu czy problemy energetyczne. Stąd tak wielkie znaczenie tego programu dla rozwoju regionów – powiedział Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.

Gospodarzem wydarzenia był poseł do PE Krzysztof Hetman, były marszałek województwa lubelskiego. Zaprezentował stanowisko Parlamentu Europejskiego na temat przyszłości Polityki Spójności, która jest wyrazem solidarności regionów i najważniejszym narzędziem wyrównywania szans rozwojowych. Podkreślił również znaczenie pogłębiających się dysproporcji w ramach pojedynczych regionów.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego


dodano: 2017-11-27 06:32:24