Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności w UE

16 lutego 2018 r. w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie odbyło się spotkanie z europosłem dr Czesławem Siekierskim, przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, na którym przedstawił główne założenia Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej dotyczące przyszłości rolnictwa i produkcji żywności. Spotkanie zorganizowali: AgroBiznesKlub, KZSM Zw. Rew., Federacja Gospodarki Żywnościowej RP i Polski Związek Plantatorów Roślin Zbożowych.

Wspólna Polityka Rolna jest jedną z najstarszych i najbardziej kompleksowych polityk Unii Europejskiej i jednym z filarów integracji europejskiej
– powiedział dr Czesław Siekierski. Dzięki WPR zapewnione jest m.in. bezpieczeństwo żywnościowe w Europie, stabilizacja dochodów rolniczych czy też dostarczanie dóbr publicznych dla społeczeństwa. Funkcjonujące mechanizmy WPR sprzyjają poprawie konkurencyjności rolnictwa na rynku światowym i zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich. Ponadto WPR przyczynia się również do realizacji innych kluczowych celów Unii Europejskiej takich jak: zwiększenie zatrudnienia i wzrost gospodarczy w sektorze rolno-spożywczym, zapewnienie zrównoważonego rolnictwa i działań w dziedzinie klimatu oraz w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju.Jednakże WPR stoi obecnie w obliczu wielu poważnych wyzwań związanych m.in. z: rosnącą rolą uwarunkowań zewnętrznych (porozumienia handlowe, globalizacja), koniecznością zachowania konkurencyjności europejskiego rolnictwa, wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE i jego następstwami dla budżetu, z potrzebą ochrony środowiska czy też zmianami klimatu. Aby sprostać tym wyzwaniom konieczna będzie silna, wspólnotowa polityka rolna, gwarantująca utrzymanie żywotnego i zrównoważonego rolnictwa we wszystkich regionach UE.

W dniu 29 listopada 2017 r. został opublikowany komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności”. Tego samego dnia komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan zaprezentował komunikat na forum Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego. Przedstawiony dokument uwzględnia wynik konsultacji publicznych oraz prezentuje wizję Komisji co do przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. Komunikat nadaje nowy kierunek realizacji WPR oraz wskazuje jak sprostać pojawiającym się nowym wyzwaniom.


Źródło: Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich. Komunikat Komisji Europejskiej „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności” – który prezentuje najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące przyszłości WPR po 2020 r., komentarz europosła w sprawie przyszłości WPR po 2020 r. oraz materiał filmowy z tego spotkania przygotowany przez Nowy Przegląd Mleczarski znajdują się na stronie KZSM.


dodano: 2018-02-20 07:11:07