Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Rada Ministrów wydłuża żywot SSE

Rada Ministrów przyjęła w dniu 23 lipca 2013 r. 14 rozporządzeń wprowadzających regulację o wydłużeniu funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych do 2026 r. Dzięki jeszcze 14-letniej perspektywie działania stref tworzy się realna szansa na pełne wykorzystanie limitu powierzchni SSE w Polsce, czyli 20 tys. ha.

W opinii Ministerstwa Gospodarki wydłużenie działalności SSE o 6 lat spowoduje, że nadal będą one ważną zachętą inwestycyjną i przyczynią się do zwiększonego napływu nowych projektów do Polski. Dłuższe funkcjonowanie stref ma szczególne znaczenie dla przedstawicieli sektorów o niskiej stopie zwrotu, np. z branży motoryzacyjnej, którzy często wybierają tereny SSE pod swoje inwestycje.

Z wyjaśnień MG wynika również, iż wydłużenie funkcjonowania SSE nie stoi w sprzeczności z prawem UE, ponieważ zasady udzielania pomocy publicznej w strefach są zgodne z regulacjami wspólnotowymi. Modyfikacje zasad dokonywane przez KE w kolejnych okresach programowania wprowadzane są do prawa krajowego i obowiązują przedsiębiorców, którzy uzyskają wsparcie po dniu ich wejścia w życie.

Rozporządzenia wydane przez Radę Ministrów, przedłożone przez ministra gospodarki, zmieniają rozporządzenia w sprawie specjalnych stref ekonomicznych: kamiennogórskiej, katowickiej, kostrzyńsko-słubickiej, krakowskiej, legnickiej, łódzkiej, mieleckiej, pomorskiej, słupskiej, starachowickiej, suwalskiej, tarnobrzeskiej, wałbrzyskiej i  warmińsko-mazurskiej.


Żródło: Ministerstwo Gospodarki


dodano: 2013-07-24 12:24:08