Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Rada Dialogu Społecznego o spowolnieniu gospodarczym

Plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego 4 marca 2020 r. w Warszawie zdominowała debata na temat spowolnienia gospodarczego, wynikających z tego wyzwań i zagrożeń. Inicjatorem debaty było Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na trzy obszary tematyczne: rynek pracy, obciążenia fiskalne i koszty działalności gospodarczej oraz stabilność prawa i regulacji gospodarczych.
 Poruszono kwestie m.in. elastycznego czasu pracy, funduszu pracy,  wsparcia socjalnego dla najbiedniejszych, wzrostu wynagrodzeń w sferze finansów publicznych, przeglądu systemu emerytalnego i obciążeń podatkowych. Podkreślono, że na temat wskazanych problemów należy rozmawiać w zespołach Rady Dialogu Społecznego. Obrady prowadził przewodniczący RDS Andrzej Malinowski.
Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski podkreślił, że spowolnienie gospodarcze jest już odczuwalne zarówno przez pracowników jak i przedsiębiorców. Zwiększają się obawy przed szybko rosnącymi cenami i inflacją, która w styczniu 2020 r. wyniosła już 4,4 %. Uderza to przede wszystkim w gospodarstwa domowe.

Związkowców szczególnie niepokoi sytuacja na rynku pracy. – W Polsce pracuje tylko 63% osób w wieku 18-65 lat (bez uwzględniania bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy – bo to dalej niepracujący). Mówimy o niskim bezrobociu i niedoborze pracowników, ale mało zastanawiamy się jak zaktywizować tych, którzy nie pracują – stwierdził Andrzej Radzikowski.

Zdaniem OPZZ pilnej interwencji państwa wymaga także system emerytalny, a rosnące obciążenia podatkowe powodują, że ciężar utrzymania państwa w coraz większym stopniu spoczywa na pracujących.

Z kolei w opinii pracodawców, zasiadających w Radzie Dialogu Społecznego, rząd powinien podjąć kroki przeciwdziałające spowolnieniu gospodarki. Pracodawcy rozważają daleko idące propozycje zmian. Przede wszystkim zależy im na uproszczeniu i skróceniu procedury zatrudniania cudzoziemców, tak by skrócić czas oczekiwania na zezwolenie, co ma coraz większe znaczenie w kontekście ułatwień w zatrudnieniu cudzoziemców wdrożonych ostatnio w Niemczech i Czechach.

Pracodawcy mówią także o potrzebie zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w perspektywie najbliższych dziesięciu lat. Proponują ponadto wprowadzenie indywidualnych kont czasu pracy, na wzór niemiecki, bez konieczności wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny w okresach wzrostu zapotrzebowania na pracę.


Minister Marlena Maląg w swojej wypowiedzi odniosła się do rzeczywistego dialogu społecznego. Podkreśliła, że strona rządowa chce rozmawiać z partnerami społecznymi i wypracowywać jak najlepsze rozwiązania. Zaznaczyła, że rządowi zależy, aby obywatele polscy godnie zarabiali. Nawiązała do spotkania członków Prezydium Rady z Komisarzem UE ds. Miejsc Pracy i Praw Socjalnych dotyczącego wypracowania standardów minimalnego wynagrodzenia w Europie. Podkreśliła, że dane pokazują wzrost średniej płacy w gospodarce w roku 2019 o 4,8%.


Źródło: RDS


dodano: 2020-03-06 06:57:00