Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Raport z badania: równość w biznesie


Badanie przeprowadzono w ramach realizacji projektu „Równość w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach”, którego partnerem jest Konfederacja Lewiatan. Realizacja badania empirycznego miała na celu uzyskanie odpowiedzi na główne pytanie badawcze: w jaki sposób zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest rozumiana i realizowana w średnich firmach?

Diagnoza określająca specyfikę średnich firm oraz czynniki wpływające na wdrażanie działań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w tych przedsiębiorstwach przebiegała dwuetapowo. Pierwszy etap objął analizę desk research 1), drugi – badanie empiryczne, którego wyniki zostały przedstawione w niniejszym raporcie.

Raport podzielony jest na dwie części. W pierwszej z nich opisano wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicielek i przedstawicieli firm. Ta część zakończona jest opisem dobrych praktyk zaobserwowanych w firmach. Drugą część poświęcono analizie opinii ekspertek. Na końcu raportu zamieszczone zostały rekomendacje.

W ramach projektu prowadzone są również szkolenia "Równość = bezpieczeństwo" w całej Polsce. Szkolenie jest ważne dla wszystkich przedstawicieli/przedstawicielek firm średnich (zatrudnienie między 50 a 249 osób), którym zależy na tworzeniu miejsca pracy wolnego od mobbingu i dyskryminacji oraz na budowaniu nowoczesnej firmy. Zapraszamy na bezpłatne, jednodniowe szkolenia w Lublinie, Gdańsku, Warszawie, Białymstoku, Toruniu, Szczecinie, Krakowie, Łodzi i Poznaniu. Szczegóły dotyczące szkoleń oraz rejestracja.

1) E. Lisowska, Diagnoza desk research dotycząca działań na rzecz równości szans kobiet
i mężczyzn w średnich firmach,
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2018.

Źródło: Konfederacja Lewiatan


dodano: 2018-11-05 06:23:57