Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Realizacja Narodowej Strategii Spójności 2007-2013

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 26 stycznia 2014 r. złożono 288,8 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 589,4 mld zł.


W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 94 612 umów o dofinansowanie na kwotę 391,3 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 270,1 mld zł, co stanowi 96,1 proc. alokacji na lata 2007-2013.


Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 257,1 mld zł, a w części dofinansowania UE 182,1 mld zł.


Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju


dodano: 2014-01-29 11:26:37