Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Realizacja Narodowej Strategii Spójności 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podało, że na stan wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, do 19 maja 2013 r. składa się 263,9 tys. złożonych wniosków na całkowitą kwotę dofinansowania 546,5 mld zł.

Wszystkie podane wnioski były poprawne pod względem formalnym i obejmowały zarówno środki unijne jak i krajowe.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 84 718 umów o dofinansowanie na kwotę 353,9 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 244,5 mld zł, co stanowi 87,1 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 209 mld zł, a w części dofinansowania UE 148,3 mld zł.


Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnegododano: 2013-05-20 12:31:18