Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Rekordowa liczba studentów wynalazców

W tym roku na VII edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską przy udziale Urzędu Patentowego RP, napłynęła rekordowa liczba zgłoszeń. Z 25 uczelni z całej Polski nadesłano 90 rozwiązań. Uroczystość wręczenia nagród laureatom odbyła się 12 czerwca br. w siedzibie Urzędu Patentowego RP w Warszawie. 

W tym roku Komisja Konkursowa miała trudne zadanie wyłonić laureatów spośród bardzo dużej liczby zgłoszeń. Każdy wynalazek to szereg innowacyjnych rozwiązań a dopracowanie takiego projektu to dla młodych ludzi ogromne wyzwanie. 

Najwięcej rozwiązań bo aż 13 nadesłano z Politechniki Lubelskiej. Dużą kreatywnością wykazali się też studenci Politechniki Warszawskiej (9 wynalazków). Po 8 rozwiązań zgłosili studenci politechnik z Poznania i Kielc. W ścisłej czołówce znaleźli się też studenci z Akademii Górniczo-Hutniczej, Rzeszowskiej, Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Warszawskiego.Komisja konkursowa przyznała pięć równorzędnych nagród głównych, osiem wyróżnień i siedem nagród specjalnych, które zostały ufundowane przez: Prezesa Urzędu Patentowego RP, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX oraz Rektora Politechniki Świętokrzyskiej.

Nagroda główna, to udział Twórców nagrodzonych rozwiązań w 45. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Ponadto laureaci oraz wyróżnieni wezmą udział w Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków.

W siedmiu edycjach konkursu organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską zgłoszono 529 rozwiązań. Na Międzynarodowych Wystawach Wynalazków w Genewie laureaci konkursu zdobyli aż 11 złotych ,11 srebrnych, 3 brązowe medale oraz 13 nagród specjalnych.

Konkurs „Student-Wynalazca” jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Organizacja i promocja VI i VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca” oraz wynalazków zgłoszonych do konkursu finansowane były w ramach umowy 503/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczanych na działalność upowszechniająca naukę”.


Źródło i lista laureatów: Politechnika Świętokrzyska


dodano: 2017-06-13 07:07:48