Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Rekordowy kwartalnie zysk netto GK GPW

W II kw. 2017 r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych osiągnęła rekordowy kwartalnie zysk netto w wysokości 41,9 mln zł (wzrost o 51,2% kdk) i wypracowała 87,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza nieznaczny spadek (3,7%) wobec I kwartału 2017 r., najlepszego w historii Grupy GPW pod względem przychodów. W stosunku do II kw. ubiegłego roku przychody wzrosły o 17,7%. Najwyższy w historii poziom osiągnął zysk EBITDA – 56,1 mln zł w II kw. 2017 r.

W II kw. 2017 r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych osiągnęła rekordowy kwartalnie zysk netto w wysokości 41,9 mln zł (wzrost o 51,2% kdk) i wypracowała 87,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza nieznaczny spadek (3,7%) wobec I kwartału 2017 r., najlepszego w historii Grupy GPW pod względem przychodów. W stosunku do II kw. ubiegłego roku przychody wzrosły o 17,7%. Najwyższy w historii poziom osiągnął zysk EBITDA – 56,1 mln zł w II kw. 2017 r.

– Za nami dobry II kwartał 2017 r., w którym Grupa GPW wypracowała nie tylko rekordowy zysk netto, ale także wynik EBITDA. Udało się obniżyć koszty operacyjne, dzięki czemu wskaźnik kosztów do przychodów uplasował się na jednym z najniższych poziomów w historii. Dobrą perspektywą na kolejne kwartały jest przejęcie przez GPW Benchmark organizacji fixingu stawek WIBID i WIBOR, a także  sprzyjające nastroje rynkowe, w tym widoczne ożywienie na rynku IPO – mówi Jacek Fotek, Wiceprezes GPW.Koszty operacyjne w I kw. 2017 r. wyniosły 37,8 mln zł, a wskaźnik kosztów do przychodów ukształtował się na jednym z najniższych poziomów w historii w ujęciu kwartalnym wynosząc 43,1%, przy spadkach
o 15,7% kdk i 15,6% rdr.

Przychody z rynku towarowego w II kw. br. wyniosły 34,7 mln zł i wzrosły o 1% kdk i 12,2% rdr. W efekcie stanowiły 39,6% przychodów GK GPW. W II kw. 2017 r. odnotowano wzrost przychodów z obrotu prawami majątkowymi – z 8,7 mln zł w I kw. 2017 r. do 11,1 mln zł w II kw.2017 r., co jest efektem rosnących obrotów białych certyfikatów (+29,1% kdk) oraz zielonych certyfikatów (+39,8% kdk). Wzrosły także, w porównaniu do poprzedniego kwartału 2017 r., przychody z obrotu energią elektryczną, w wyniku wzrostu wolumenów na rynku forward. Odnotowano spadek przychodów z obrotu gazem będący konsekwencją sezonowo niższych wolumenów (1,9 mln zł w II kw. 2017 r. w porównaniu do 2,5 mln zł w I kw. 2017 r.).


Źródło: GPW. Omówienie wyników finansowych za II kwartał 2017 r. na stronie GPW.


dodano: 2017-08-01 06:45:45