Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Rekordowy rok Grupy Idea Bank


Grupa Idea Bank ma za sobą bardzo udany rok, zakończony rekordowym zyskiem netto w kwocie 441 mln PLN. Zysk z działalności kontynuowanej wyniósł 406,4 mln PLN – wzrost aż o 140% rok do roku po wyeliminowaniu wpływu podatku bankowego. Zysk netto wypracowany w ostatnim kwartale był o jedną piątą wyższy niż w trzecim i wyniósł 56 mln PLN.


– W roku 2016 wykazaliśmy, że jesteśmy w stanie generować bardzo dobre i powtarzalne wyniki z podstawowej działalności, jaką jest finansowanie i obsługa małych firm, ale też prężnie rozwijać się dzięki inwestycjom kapitałowym – mówi Jarosław Augustyniak, prezes Idea Banku. – W minionym roku przeprowadziliśmy dwie duże transakcje. Pierwsza z nich to sprzedaż za 825 mln zł spółki GetBack SA. Zwrot z tej inwestycji w ciągu dwóch lat wyniósł 204%. Kolejna transakcja to zakupu 75% akcji Getin Leasing SA Inwestycja ta wpisuje się w strategiczne dążenie Grupy do dywersyfikacji prowadzonej działalności biznesowej i oferowanie klientom szerokiej gamy produktów finansowych dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Mimo rekordowo niskich stóp procentowych wynik odsetkowy był aż o 61% większy niż w 2015 r. i wyniósł 624 mln PLN. Co ważne, wynik ten niemal dwukrotnie przewyższył wynik prowizyjny. Rok wcześniej proporcje między tymi dwiema pozycjami były wyrównane. W IV kw. wynik odsetkowy wyniósł 182,7 mln PLN.  – Ważnym osiągnięciem ubiegłego roku jest wyraźny spadek kosztu finansowania. Obniżaliśmy go konsekwentnie z kwartału na kwartał, łącznie o 52 p.b. do 28 p.b. w ostatnim kwartale – podkreśla prezes Idea Banku. – W połączeniu ze stale rosnącą sprzedażą produktów wysokomarżowych pozwoliło to na wzrost marży odsetkowej do rekordowych 4,2% na koniec roku, co jest jednym z najwyższych poziomów w branży – dodaje.

Sprzedaż produktów kredytowych Grupy osiągnęła nowe maksimum na poziomie 8,3 mld PLN 
– wzrost o 33% względem 2015 r. Udział Grupy w kredytowaniu przedsiębiorców indywidualnych można szacować na podstawie danych NBP na około 15%. Wpłynęło to na wzrost sumy bilansowej Grupy o ponad 14%, do 21,5 mld PLN na koniec grudnia.

Istotną część wyniku operacyjnego Grupy stanowi wynik prowizyjny, który w 2016 r. wyniósł 342 mln PLN, odpowiadając za 37% dochodów Grupy. Wynik prowizyjny utrzymał się na poziomie zbliżonym do 2015 roku, co świadczy o stabilnym i powtarzalnym charakterze tej część wyników finansowych. W ostatnim kwartale wynik prowizyjny wyniósł 89 mln PLN. Należy zwrócić uwagę na fakt, że istotna część wyniku prowizyjnego jest generowana przez przychody niezwiązane z działalnością bankową, czyli faktoring, usługi księgowe oraz leasing, które odpowiadają za jedną trzecią wszystkich przychodów z opłat. Przychody prowizyjne z działalności faktoringowej wzrosły w 2016 roku o 18%, a przychody z usług księgowych i doradczych zwiększyły się o 21%.

Istotnym elementem kształtującym politykę sprzedaży Grupy jest kontrola ryzyka kredytowego oraz konsekwentna dbałość o wysoką jakość portfela. Efektem tych działań jest utrzymanie wskaźników jakości portfela kredytowego na stabilnym i bezpiecznym poziomie. Na koniec 2016 roku udział kredytów oraz należności leasingowych z opóźnieniem w spłacie przekraczającym 90 dni wyniósł 8,8% wartości portfela.

W minionym roku Grupa przeprowadziła istotne działania reorganizacyjne, których efektem jest obniżenie kosztów działania. W 2016 roku wskaźnik C/I dla działalności kontynuowanej, skorygowany o podatek bankowy i wynik na sprzedaży GetBack, obniżył się do 53,5% z 61,4% rok wcześniej. W IV kw. wskaźnik spadł wyraźnie poniżej 50%, osiągając poziom 46,2%.

W 2016 roku Grupa przeprowadziła dwie duże transakcje. Pierwsza z nich to sprzedaż za 825 mln zł spółki GetBack. Zwrot z tej inwestycji w ciągu dwóch lat wyniósł 204%. Kolejna transakcja to zakup 75% akcji Getin Leasing. Połączone siły tej spółki oraz Idea Leasing pozwolą Grupie Idea Banku stać się jednym z największych graczy na rynku leasingu.

Bank oraz Grupa wykazują bezpieczne poziomy wskaźników adekwatności kapitałowej. Współczynnik CAR dla Grupy ukształtował się na poziomie 14,4%, a TIER1 na poziomie 12%.

Rok 2016 upłynął również na dalszej digitalizacji procesów wewnętrznych oraz związanych z obsługą klienta. Widząc ich pozytywny wpływ zarówno na ograniczenie kosztów, jak również transakcyjność klientów, Bank nadal rozwijał swoje flagowe projekty: mobilny wpłatomat, placówki Idea Hub oraz system bankowo-księgowy Idea Cloud. Pod koniec roku Grupa zaprezentowała kolejny projekty typu fintech – innowacyjny model rozliczania raty leasingowej według zasady „pay as you drive”, pozwalający na istotne wzmocnienie przewagi konkurencyjnej na rynku leasingu pojazdów.

– Wszystkie działania podejmowane przez Grupę mają na celu realizację naszych celów strategicznych, tj. tworzenia produktów i rozwiązań dopasowanych do potrzeb właścicieli małych firm oraz klientów pragnących z pomocą Grupy Idea Banku rozwijać swoje przedsięwzięcia biznesowe – podsumowuje Jarosław Augustyniak.

Źródło: Idea Bank


dodano: 2017-03-03 06:58:14