Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Rezerwy dewizowe Polski

Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że rezerwy dewizowe Polski wyrażone w euro wyniosły na koniec września br. około 81,7 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary USA blisko 105,8 mld USD.

Miesiąc wcześniej było to ok. 82,5 mld EUR. Różnica – podobnie jak przed miesiącem - jest w znacznym stopniu efektem wahań kursów głównych walut. Stan rezerw wyrażonych w dolarach USA wzrósł kolejny raz, z ok. 103,5 mld USD na koniec sierpnia do blisko 105,8 mld USD na koniec września.

NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część w rządowe papiery wartościowe, pewne kwoty w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka część rezerw jest utrzymywana w formie lokat w bankach za granicą o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.dodano: 2012-10-12 10:53:46