Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Rośnie PKB

Główny Urząd Statystyczny podał wstępny szacunek produktu krajowego brutto w III kwartale 2017 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,2% w porównaniu z poprzednim kwartałem, i był wyższy niż przed rokiem o 5,2%. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 4,9% w porównaniu z III kwartałem ub. roku, co oznacza poprawę dynamiki realnej o 0,2 pkt. proc. w porównaniu z szybkim szacunkiem opublikowanym w dniu 14 listopada 2017 r.

W III kwartale 2017 r. wzrost popytu krajowego, w skali roku, wyniósł 3,9% i był niższy od notowanego w II kwartale 2017 r. (wzrost o 5,5%). Wpłynął na to niższy niż w II kwartale 2017 r. wzrost akumulacji brutto, który wyniósł 3,3% (wobec 11,6% w II kwartale 2017 r.) oraz zbliżony do notowanego w II kwartale br., wzrost spożycia ogółem, który wyniósł 4,1% (wobec 4,2% w II kwartale 2017 r.). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło w tempie 4,8% w skali roku i było nieznacznie niższe niż w II kwartale 2017 r. (wzrost o 4,9%). Na dodatnie tempo wzrostu akumulacji brutto w III kwartale br. wpłynął wzrost nakładów brutto na środki trwałe o 3,3% i wzrost rzeczowych środków obrotowych.W efekcie wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +3,8 pkt. proc. (wobec +5,3 pkt. proc. w II kwartale 2017 r.). Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem, który wyniósł +3,2 pkt. proc. (wobec +3,3 pkt. proc. w II kwartale 2017 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych +2,9 pkt. proc. oraz spożycia publicznego +0,3 pkt. proc. (odpowiednio w II kwartale 2017 r.: +2,9 pkt. proc. i +0,4 pkt. proc.). W III kwartale wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB był dodatni (+0,6 pkt. proc.) co, przy neutralnym wpływie przyrostu rzeczowych środków obrotowych, przełożyło się na pozytywny wpływ akumulacji brutto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +0,6 pkt. proc. (wobec +2,0 pkt. proc. w II kwartale 2017 r.). W III kwartale br. zanotowano pozytywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +1,1 pkt. proc. wobec -1,3 pkt. proc. w II kwartale 2017 r.


Źródło: GUS


dodano: 2017-12-01 07:26:00