Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Rośnie handel zagraniczny


Dobre wyniki za 4 miesiące 2013 r. pozwoliły o ponad 3,7 mld euro zredukować deficyt obrotów polskiego handlu zagranicznego. Obecnie wynosi on ok. 0,4 mld euro. Według wstępnych danych GUS w okresie styczeń - kwiecień br. eksport towarów z Polski osiągnął wartość prawie 49,4 mld euro, rosnąc o 7,4 proc. wobec poziomu sprzed roku, a import wyniósł 49,8 mld euro i był o 0,7 proc. niższy niż w analogicznym okresie 2012 r.

Eksport na rynki rozwijające się i słabiej rozwinięte w tym czasie wzrósł prawie o 20 proc. (do ponad 9 mld euro), czyli zdecydowanie szybciej niż na rynki rozwinięte, gdzie zwiększył się o blisko 5 proc. (do 40,3 mld euro). Natomiast import z krajów rozwijających się wzrósł o 0,8 proc. (do 17,5 mld euro), podczas gdy z rozwiniętych obniżył się o 1,5 proc. (do 32,2 mld euro).

Nadwyżka w wymianie z państwami rozwiniętymi wzrosła o prawie 2,4 mld euro, a w handlu z rynkami rozwijającymi się deficyt zmalał o blisko 1,4 mld euro. Wśród rozwiniętych rynków unijnych najwolniej rozwijał się eksport do strefy euro (o 1,8 proc.), na co przede wszystkim miał wpływ spadek eksportu do Francji, Włoch i Niderlandów. Na tym tle korzystnie kształtował się z kolei eksport do naszych głównych partnerów, tj. Niemiec (wzrost o 5 proc.) i Wielkiej Brytanii (o 3,7 proc.).

Eksport na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw zwiększył się o 13,4 proc. (do prawie 4,7 mld euro), w tym do Rosji o prawie 11 proc. oraz na Ukrainę o 15,6 proc. Natomiast wartość eksportu na pozostałe rynki rozwijające się (poza WNP) zwiększyła się o 27,6 proc. (do ok. 4,4 mld euro), w tym do Chin o ponad 30 proc. (do ok. 540 mln euro).

Najlepsze wyniki zanotował eksport artykułów rolno-spożywczych (wzrost o 17 proc.), produktów chemicznych (wzrost o 9,7 proc.) oraz – dominujących w polskiej wymianie towarowej z zagranicą – wyrobów elektromaszynowych (o 5,5 proc.)


Żródło: GUS


dodano: 2013-06-11 13:41:39