Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Rośnie znaczenie pozytywnych informacji finansowych o Polakach

– Informacja pozytywna to rodzaj karty przetargowej, którą ma każda firma bądź konsument, gdy udaje się na rynek usług po kredyt, pożyczkę czy jakąkolwiek formę finansowania – wyjaśnia w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Edyta Szymczak, prezes zarządu firmy ERIF Biuro Informacji Gospodarczej SA. – Uwiarygadnia ona konsumenta nie tylko w oczach instytucji dostarczającej produkt finansowy, lecz także w trakcie zwykłych, codziennych transakcji takich jak usługi internetowe, kupno telefonu czy produktu na raty.

W 2012 roku ERIF BIG SA rozpoczął projekt poświęcony budowaniu pozytywnej historii płatniczej infoPozytywni. Trzy lata później spółka wprowadziła do kalendarza nowe święto – Dzień Informacji Pozytywnej, który jest obchodzony 21 maja. Jest on jednym z elementów działań edukacyjnych, które mają uzmysłowić społeczeństwu wartość tego typu informacji. Na dzień 4 lipca tego roku w bazie danych ERIF, jak informuje Edyta Szymczak, znajdowało się ponad 5 mln spraw o łącznej wartości prawie 25 mld zł, z czego 2,1 mln spraw, czyli niemal połowę, stanowiły informacje pozytywne.

– Kompleksowe dane dotyczące zwyczajów płatniczych decydują o tym, jaka jest tożsamość finansowa konsumenta na rynku, czyli innymi słowy jak jest on widziany przez kredytodawców, pożyczkodawców i innych dostawców usług, jak  wygląda jego wiarygodność płatnicza – wyjaśnia Edyta Szymczak. – To informacje, które są obecnie niezbędne do tego, by skutecznie działać na rynku. Historię kredytową może budować każdy klient indywidualny czy firma. Będzie ona udostępniana odbiorcom – od banków, firm pożyczkowych, po telekomy, firmy leasingowe czy ubezpieczeniowe – w biurze informacji gospodarczej, jakim jest ERIF Biuro Informacji Gospodarczej. Już nie, jak dotychczas, Rejestr Dłużników.

Badania takich podmiotów jak na przykład ACCIS, organizacji non-profit zrzeszającej kilkadziesiąt podobnych do ERIF biur informacji kredytowej w Europie, a także kilka innych tego typu instytucji na świecie pokazują, że zdecydowana większość z nich równolegle z danymi o zadłużeniu przetwarza również informacje pozytywne.

– Taki konglomerat danych daje pełniejszy obraz wiarygodności klienta – uważa Edyta Szymczak. – Badania wielu organizacji zrzeszających agencje referencyjne czy kredytowe dowodzą, że informacja pozytywna jest już przetwarzana i udostępniana w takim samym  stopniu jak negatywna. Dla oceny ryzyka dostawców różnych usług oraz produktów finansowych i niefinansowych, liczą się bowiem dane kompleksowe, przejrzyste, wiarygodne, udostępnione online. Firmy mogą wtedy lepiej decydować o warunkach, na jakich sprzedadzą dany produkt.

ERIF BIG współpracuje z bankami, innymi instytucjami finansowymi, firmami telekomunikacyjnymi, leasingowymi, ubezpieczeniowymi oraz dużymi przedsiębiorstwami i firmami z sektora MŚP ze wszystkich branż gospodarki. W gronie klientów spółki są również fundusze sekurytyzacyjne, jednostki samorządu terytorialnego i spółki prawa handlowego działające na rzecz gmin oraz po ostatniej nowelizacji ustawy Kodeksu Karnego  także sądy powszechne.

Od 16  września tego roku wcześniejszy Rejestr Dłużników ERIF BIG SA działa pod nową nazwą ERIF Biuro Informacji Gospodarczej SA (w skrócie ERIF BIG). Jak wynika z informacji przedsiębiorstwa zmiana ta ma na celu podkreślenie, że w bazach spółki znajdują się różnego rodzaju informacje gospodarcze, zarówno negatywne o zadłużeniu, jak i pozytywne o rzetelnym opłacaniu zobowiązań finansowych.

– Ze zmianą nazwy wiąże się także wprowadzenie nowego logotypu, który ma symbolizować energię, ruch, dynamizm, atrybuty aktywnej wymiany danych – mówi Edyta Szymczak. – Chcemy by był to znak firmy zdecydowanej, ale jednocześnie nastawionej na dialog. To wartości, które towarzyszyły rozwojowi naszego przedsiębiorstwa od samego początku, ale teraz postanowiliśmy je szczególnie wyeksponować.

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej SA to jednym z pięciu działających w Polsce biur informacji gospodarczej, które zajmują się przyjmowaniem, przechowywaniem oraz ujawnianiem informacji gospodarczych o dłużnikach oraz o podmiotach terminowo regulujących zobowiązania. Od końca 2011 roku baza spółki jest cyklicznie, w odstępach kwartalnych, weryfikowana pod kątem wielkości i struktury danych przez niezależnego biegłego rewidenta.


Źródło: Newseria Biznes


dodano: 2016-09-27 07:47:41