Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Rostowski twierdzi, że polskie finanse są bezpieczne

Jacek Rostowski, minister finansów, podczas wtorkowej debaty nad projektem budżetu na rok 2013, powiedział w Sejmie, że nasz kraj stabilnie przechodzi kryzys ekonomiczny i, że polskie finanse publiczne są wiarygodne jak nigdy wcześniej.

Minister argumentował: – Rentowność naszych 5-letnich obligacji jest najniższa w historii, tak jak rentowności naszych wszystkich obligacji denominowanych w euro, a rentowność 2- i 10-letnich denominowanych w złotych odstaje od najniższych w historii jedynie o kilka setnych procenta.

Jacek Rostowski zwrócił uwagę, że rząd, przewidując spowolnienie gospodarcze, zaprojektował budżety na lata 2011, 2012 i 2013 pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa finansowego Polski opartego na szybkim wzroście i odpowiedzialności finansowej. – Nie zgodziliśmy się na drastyczne cięcia wydatków w 2010 r., kiedy nam właśnie taką politykę podpowiadali niektórzy ekonomiści. Dzięki temu Polska miała w latach kryzysu największy skumulowany wzrost gospodarczy w całej Europie – powiedział minister.

Zdaniem ministra Rostowskiego Europejski Bank Centralny, podejmując latem br. decyzję o nieograniczonej interwencji na rynkach obligacji skarbowych zagrożonych przez kryzys państw strefy euro, usunął ryzyko niekontrolowanego rozpadu strefy euro, długiej recesji w Europie i spowolnienia w Polsce. Dzięki temu po trudnym roku 2013 nastąpi stabilizacja europejskiej gospodarki i szybszy rozwój polskiej.

Według ministra rozwój gospodarczy będzie dodatkowo stymulowany przez program Inwestycje Polskie, program pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw, szeroką deregulację gospodarki oraz wsparcie dla innowacyjności gospodarki, zapowiedziane przez premiera Donalda Tuska w tzw. drugim expose.

W projekcie budżetu zaplanowano deficyt nie większy niż 35,5 mld zł, wzrost PKB 2,2 proc. oraz średnioroczną inflację w wysokości 2,7 proc. Wzrost spożycia ogółem wyniesie 5 proc. (w ujęciu nominalnym), realny wzrost wynagrodzeń 1,9 proc., a zatrudnienie wzrośnie o 0,2 proc.


Źródło: Ministerstwo Finansów


dodano: 2012-10-24 09:56:44