Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Rozstrzygnięto jubileuszowy konkurs Polski Produkt Przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyłoniły zwycięzców w dwudziestej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Uhonorowano innowacyjne rozwiązania leczenia nowotworów IntraLine-IOERT, pojazd miejski Triggo oraz technologię zagospodarowania popiołów lotnych. Nagrody i wyróżnienia przyznano podczas jubileuszowej gali, która odbyła się 1 marca 2018 r. w auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.Do XX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości wpłynęła rekordowa liczba - aż 111 wniosków konkursowych. Nadesłane projekty to unikalne, wysoko innowacyjne wyroby i technologie opracowane przez inżynierów pracujących zarówno indywidulanie jak i w konsorcjach naukowo-biznesowych.
 
– Polska gospodarka potrzebuje innowacji, bo tylko w ten sposób zwiększy swoją konkurencyjność. Z roku na rok nowoczesne technologie, w coraz większym zakresie, stają się częścią otaczającej nas rzeczywistości. Projekty, które otrzymały nagrodę Polskich Produktów Przyszłości, jeszcze do niedawna pozostawały w sferze wyobraźni naukowców. Dziś nabrały realnego kształtu, są wizytówką możliwości polskiej nauki i potencjału naszej przedsiębiorczości. Zwycięskie projekty, najlepsze z najlepszych, pozwalają z optymizmem spoglądać na przyszłość polskich innowacji – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
 
Kapituła jubileuszowej XX edycji konkursu – w skład której weszli przedstawiciele najważniejszych instytucji w kraju – przyznała nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach: produkt przyszłości jednostki naukowej, produkt przyszłości przedsiębiorcy oraz rozwiązanie stworzone we współpracy jednostki naukowej i przedsiębiorcy.

– Polskie innowacje i technologie to lokomotywa napędowa dla naszej gospodarki. Dlatego tak ważne jest, aby ich autorzy mieli środowisko do rozwoju swoich projektów. Rodzime produkty i usługi w dziedzinie nowych technologii wyróżnia przede wszystkim wysoka jakość. Ten właśnie wyznacznik sprawia, że polskie firmy nie tylko z sukcesem działają na rynkach krajowych i zagranicznych, lecz również budują świadomość silnych polskich marek w obszarze innowacji – podkreślała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.
 
Produktem przyszłości jednostki naukowej zostało, zgłoszone przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych, rozwiązanie: IntraLine-IOERT. Metoda leczenia nowotworów polega na napromieniowaniu wiązkami promieniowania jonizującego obszaru zmienionego nowotworowo, przy jednoczesnym pominięciu zdrowych tkanek. Samo urządzenie, które do tego służy, jest o wiele bardziej uniwersalne niż aparaty oferowane przez zagranicznych konkurentów. W tej kategorii przyznano również trzy wyróżnienia. Pierwsze otrzymali twórcy Bezzałogowego statku powietrznego pionowego startu i lądowania ATRAX. Może on służyć zarówno wojsku, jak i służbom cywilnym. Cała technologia opracowana została w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych (tam też urządzenie jest produkowane). Drugie wyróżnienie trafiło do rąk konstruktorów z Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych za urządzenie, które może stać się hitem w branży rolniczej i sadowniczej: Maszynę zagregowaną z ciągnikiem rolniczym do zbierania i zwijania materiału drzewnego, pozostałego po ścince gałęzi, odrostów drzew i krzewów, jako biomasy na cele energetyczne. Maszyny tej można użyć na różnych podłożach, w tym na glebach bardzo zakamienionych, a wygodnie zwinięte w bele ścinki – od razu zagospodarować jako biomasę. Trzecie wyróżnienie odebrali przedstawiciele Politechniki Świętokrzyskiej. Hydrogenerator do mikroelektrowni wodnej znajdzie zastosowanie w kilkunastu tysiącach miejsc po dawnych młynach lub tartakach wodnych.
 
W drugiej kategorii: produkt przyszłości przedsiębiorcy nagrodzono spółkę Triggo SA, która zaprezentowała Triggo – elektryczny pojazd miejski o zmiennej geometrii podwozia. Przez to, że łączy zalety samochodu i motocykla, znacznie ułatwia poruszanie się po aglomeracji miejskiej. Tutaj przyznano cztery wyróżnienia. Pierwsze dla Medical Simulation Technologies Sp. z o.o. za: Teemothy – symulator echokardiografii przezprzełykowej do trenowania lekarzy specjalistów. Wykorzystuje on modele serc autentycznych pacjentów. Drugie wyróżnienie odebrali innowatorzy z Beta Bio Technology Sp. z o.o. za: Wysokooczyszczony żelujący 1-3, 1-4 beta-glukan pochodzący z owsa, otrzymany w procesie biorafinacji umożliwiającej pozyskanie produktów o wysokiej wartości dodanej. Skomplikowana nazwa kryje metodę wytworzenia bardzo ważnego produktu, wchodzącego w skład diety chorych na cukrzycę, cholesterolemię, otyłość, a także na choroby onkologiczne. Trzecim wyróżnieniem uhonorowano AC SA, za pionierską: Instalację gazową STAG 500 DIS do pojazdów z bezpośrednim wtryskiem paliwa. System w 100 proc. zasilany jest paliwem gazowym, bez udziału benzyny. Czwarte wyróżnienie w tej kategorii otrzymali przedsiębiorcy z Numed Sp. z o.o. Wyróżniony projekt, to: Urządzenie i metoda badania próchnicy wtórnej przy zastosowaniu technologii NLDS – nieliniowej spektroskopii dielektrycznej. Chodzi o niezwykle skuteczne (na poziomie 95 proc.) diagnozowanie próchnicy wtórnej, występującej pod plombami, wypełnieniami, koronami.
 
Nagrodę i tytuł Polskiego Produktu Przyszłości w trzeciej kategorii: rozwiązanie stworzone we współpracy jednostki naukowej i przedsiębiorcy, otrzymała, opracowana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego we współpracy z NTI Sp. z o.o.: Technologia zagospodarowania popiołów lotnych łącznie z odpadami komunalnymi i przemysłowymi w produkcji kruszyw lekkich dla budownictwa. Pozwala ona na wykorzystanie odpadów – nawet tych szkodliwych – do wyprodukowania trwałych i bezpiecznych materiałów budowlanych.
 
W tej edycji konkursu przyznano także Nagrodę specjalną Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Trafiła do rąk przedstawicieli FLASH Robotics Sp. z o.o. Nagrodzony projekt to: Robot społeczny EMYS do nauki języków obcych dla dzieci w wieku 3-9 lat. Zabawkowy nauczyciel wydaje dźwięki, mówi, reaguje na dotyk, potrafi wyrażać emocje, rozpoznawać twarze i przedmioty.
 
– Bardzo cieszymy się, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju mogło wystąpić w roli współorganizatora jubileuszowej edycji konkursu na Polski Produkt Przyszłości. To dla nas ważne wyróżnienie, bo jako NCBR od ponad dekady wspieramy polskie innowacje. Nasz cel to zacieśnianie współpracy świata nauki i biznesu, bo dzięki niej mogą powstawać przełomowe i jednocześnie rentowne projekty, które realnie przyczynią się do poprawy jakości życia Polaków – powiedział prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR.

– Chcę podziękować ponad 300 ekspertom z różnych dziedzin techniki, którzy wspierali nas na przestrzeni tych 20-lat w procesie oceny ponad 900 projektów oraz brali udział w pracach Kapituły. To ich zaangażowaniu i profesjonalizmowi zawdzięczamy wysoki poziom merytoryczny konkursu – dodała Patrycja Klarecka, prezes PARP.
 

Laureaci konkursu, oprócz prawa do posługiwania się w korespondencji i w promocji znakiem oraz hasłem: Polski Produkt Przyszłości, mają możliwość uzyskania grantu na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu. Zwycięzcy mogą starać się o grant 100 tys. zł, wyróżnieni o grant w wysokości 25 tys. zł.
 
Jubileuszowa edycja odbyła się pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W dziewiętnastoletniej historii konkursu zgłoszono ponad 800 innowacyjnych projektów. Były to nowości z różnych obszarów techniki, m.in. z branży: medycznej, farmaceutycznej, elektronicznej, chemicznej. Kapituła konkursu nagrodziła dotychczas 49 projektów, a ponad 100 przyznała wyróżnienia. Wiele produktów opracowanych na bazie prac konkursowych odniosło sukces rynkowy zarówno w kraju, jak i za granicą. Wśród laureatów są perspektywiczne spółki notowane na giełdowym rynku NewConnect. Wiele jednostek naukowych będących laureatami konkursu może poszczycić się najwyższą kategorią naukową A+.


Źródło: PARP
 

dodano: 2018-03-05 07:04:36