Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Rozszerzona oferta wapienniczych produktów dla rolników

Grupa WKG, jeden z wiodących krajowych producentów wyrobów wapienniczych, odpowiada na zapotrzebowanie rynkowe i podsumowuje rozpoczętą w ostatnich miesiącach sprzedaż rolniczych nawozów na bazie węglanu wapnia. Wysoki popyt skłania firmę do przyspieszenia prac rozwojowych nad kolejnymi produktami - nawozami wieloskładnikowymi, które wejdą do oferty w 2019 roku. Z zapowiedzi Ministerstwa Środowiska wynika, że w przyszłym roku może ruszyć wieloletni plan odbudowy żyzności polskich gleb. Szczególną rolę ma w nim odegrać wapnowanie ziemi. Na program ma zostać przeznaczonych nawet kilkaset milionów złotych.

Podstawą działalności WKG jest zaawansowane technologicznie przetwarzanie i sprzedaż surowców mineralnych, gównie produktów wapienniczych (kruszonych i mielonych). Odporność na wahania koniunkturalne oraz obserwowany wzrost zapotrzebowania skłoniły WKG do budowy nowego zakładu oraz wprowadzenia do oferty produktów dla sektora rolnego. Poprawiają one jakość gleby, odkwaszają ją i zwiększają przyswajalność podstawowych składników (potasu, fosforu i in.), niezbędnych dla rozwoju roślin.

– Długoterminowym zamiarem Grupy WKG jest systematyczne budowanie pozycji rynkowej w kolejnych rozwojowych i atrakcyjnych obszarach. Takim jest rolnictwo. Pierwsi rolnicy już stosują wapno nawozowe odmiany 04  z Raciszyna, a od rozpoczęcia sprzedaży trafiło do nich kilkanaście tys. ton produktu - tym samym sprzedaliśmy 100 proc. wyprodukowanych wolumenów produktu.  Otrzymane opinie są obiecujące, co pozwala nam z optymizmem patrzeć na rozwój tej gałęzi biznesu w 2019 roku
– mówi Zbigniew Rybakiewicz, Prezes Zarządu WKG SA.

Według danych MRiRW, ponad 57 proc. polskich gleb charakteryzuje się wysokim lub bardzo wysokim stopniem zakwaszenia, co bezpośrednio wpływa na wydajność plonów. To skutek warunków klimatycznych i produkcji znacznej ilości gazów, zwłaszcza dwutlenku siarki (wracających m.in. w postaci kwaśnych deszczy). Według Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa mogą one zostać skutecznie ograniczone  dzięki powszechnemu stosowaniu nawozów zawierających związki wapnia lub wapnia i magnezu.

Zakwaszenie gleb w Polsce*

– W III kwartale rozpoczął pracę nowy zakład nawozowy, wytwarzający wapno dedykowane rolnikom. Jednocześnie intensywnie pracujemy nad wprowadzeniem do oferty specjalistycznych nawozów wieloskładnikowych, opartych na bazie węglanu wapnia i wzbogaconych innymi, korzystnie wpływającymi surowcami tj.: perlitem, bazaltem, a także zeolitem. To pozwoli nawozom WKG oddziaływać na gleby w kompleksowy sposób: od odkwaszenia, poprzez mineralizację, aż po ich odżywienie. Wartym podkreślenia jest opracowywanie większości oferowanych produktów przez nasz wewnętrzny dział B+R. To zwiększa pozycję konkurencyjną WKG  – uzupełnia Zbigniew Rybakiewicz.

Działania B+R w WKG podejmowane są w celu wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych do praktyki produkcyjnej i wprowadzeniu nowych produktów do oferty. Na nowe rozwiązania technologiczne spółka występuje o przyznanie ochrony patentowej. Obecnie firma uzyskała taką ochronę m.in. na sposobów wytwarzania wysokoreaktywnego sorbentu oraz żywicowanych płyt kamiennych. W ostatnich latach firma zgłosiła do ochrony patentowej kolejne rozwiązania dotyczące technologii produkcji materiałów budowlanych na bazie glinokrzemianów aktywowanych alkalicznie oraz technologii otrzymywania nanocząsteczkowego, monodyspersyjnego węglanu wapnia.

– Obecnie analizujemy kolejne możliwości inwestycyjne, przede wszystkim w zakresie dalszego podwyższania jakości (technologii i innowacji) i zwiększania asortymentu dla nowych branż, które planujemy zaprezentować w 2019 roku – podsumowuje Prezes Zarządu.


* Źródło: portal branżowy Nawozy.eu

Źródło: WKG SA - spółka specjalizująca się w sprzedaży wysoko przetworzonych surowców mineralnych do szerokiej gamy odbiorców z sektora energetycznego, rolniczego, przemysłowego oraz budownictwa, w oparciu o własne złoża jak i surowce dostawców zewnętrznych. 

dodano: 2018-12-14 06:44:45