Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Rozwój elektromobilności w Polsce

Aktualnych trendy rozwojowe w obszarze elektromobilności w Polsce są przedmiotem analizy, której wyniki zaprezentowano 27 czerwca br. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Raport „Analiza stanu rozwoju oraz aktualnych trendów rozwojowych w obszarze elektromobilności w Polsce” został opracowany przez konsorcjum Atmoterm SA i Forum Elektromobilności na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Przeprowadzone badania pozwalają ocenić na jakim etapie rozwoju elektromobilności jesteśmy, wskazać szanse i zagrożenia związane z przygotowaniem systemu elektroenergetycznego do zmian związanych z rozwojem elektromobilności.

Analiza oraz zawarte w Raporcie wnioski i rekomendacje dotyczą czterech głównych obszarów:
  • potencjału innowacyjnego i produkcyjnego pod względem rozwiązań innowacyjnych oraz pożądanych kierunków rozwoju polskiej branży motoryzacyjnej, w kontekście rozwoju elektromobilności w Polsce i na świecie;
  • możliwej dynamiki elektryfikacji sektora transportu w odniesieniu do stanu przygotowania systemu elektroenergetycznego w Polsce;
  • możliwości opracowania krajowej technologii recyklingu (utylizacji) baterii litowo-jonowych (i innych) wykorzystywanych w pojazdach elektrycznych;
  • potencjału jednostek samorządu terytorialnego (JST) w zakresie rozwoju elektromobilności.
Dane do analiz gromadzono za pomocą trzech metod: analizy treści, wywiadów oraz ankietyzacji. Następnie dokonano porównania i łączenia uzyskanych za ich pośrednictwem wyników.

Wyniki analizy będą wykorzystane w pracach Grupy Roboczej ds. rozwiązań transportowych przyjaznych środowisku, w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Posłużą również do aktualizacji założeń Planu rozwoju elektromobilności w Polsce oraz identyfikacji kluczowych i aktualnych barier jego realizacji.


Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Cały raport do pobrania.


dodano: 2019-06-28 07:15:05