Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Rozwój zawodowy to nie tylko awans

Zmiany na rynku pracy odbywają się w sposób dynamiczny, związane jest to nie tylko z nowymi technologiami, globalizacją czy konkurencją, ale także z mobilnością. Jeśli zależy nam, aby się na nim utrzymać, a także być „atrakcyjnym” na polu zawodowym, powinniśmy planować i kształtować swój rozwój zawodowy od samego początku.  Co zrobić, aby być atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy? Na to pytanie odpowiada Anna Kulawiak, Recruitment Team Manager SSC/BPO w People.

Szybkość zmian na rynku pracy coraz częściej powoduje również konieczność przekwalifikowania się. Warto uniknąć zaskoczenia i myśląc o przyszłości zawodowej, należy pamiętać o konieczności ciągłego rozwoju.  

Wiele osób nadal jako rozwój zawodowy rozumie awans i to najczęściej awans pionowy lub linowy. Zdobywanie kolejnych szczebli kariery z pewnością daje satysfakcję, ale nie jest jedyną drogą rozwoju i warto o tym pamiętać. Obecnie wyróżniamy kilka typów rozwoju kariery, a najpopularniejsze z nich to:
  • typ specjalisty (wysoki stopień zaangażowania),
  • typ spiralny (przechodzenie co kilka lat z jednego zajęcia do drugiego z jednoczesnym rozbudowywaniem umiejętności z wcześniejszych obowiązków),
  • typ zmienny (częste zmiany pracy, które różnią się od siebie),
  • typ liniowy (przesuwanie się po szczeblach stanowisk w hierarchicznej kolejności).
Rozwój zawodowy to najprościej ujmując, poszerzanie swoich umiejętności i kompetencji, które są niezbędne do wykonywania zadań na aktualnym i przyszłym stanowisku. Bardzo ważnym jest, aby był dobrze zaplanowany i przemyślany. Warto zatem zacząć od zdefiniowania celów zawodowych. Nasze działania będą skuteczne, jeśli dopasujemy je do naszych możliwości oraz tego, co chcemy osiągnąć. Należy zatem przygotować listę mocnych i słabych stron, dzięki temu możemy określić priorytety i dowiedzieć się, na jakich obszarach powinniśmy się skupić. Planując swoją karierę warto dowiedzieć się, ile czasu mogą nam zająć poszczególne założone przez nas etapy.

Obecnie na rynku jest dostępnych wiele form podnoszenia swoich kompetencji. Wszystko jednak zależy od branży, w jakiej chcemy się rozwijać. Coraz więcej pracodawców dobrze wie, że inwestycja w pracowników to także inwestycja w rozwój firmy. Standardem staje się przygotowanie i planowanie ścieżki kariery pracowników, określenie jakie szkolenia dany pracownik powinien odbyć. Coraz więcej firm ma wdrożone programy rozwojowe, które obejmują: szkolenia, coaching, mentoring czy doradztwo. Chętniej też pracodawcy pokrywają koszty lub część kosztów kursów, szkoleń, studiów lub konferencji branżowych. Firmy inwestują w nowoczesne technologie, interaktywne formy rozwoju kompetencji miękkich, a wszystko po to by pracownicy mogli stale się rozwijać.  

Z doświadczeń zawodowych wynika, że pracownicy dłużej pozostają w organizacji w przypadku, gdy pracodawca oferuje możliwości rozwoju horyzontalnego. Firmy, które proponują tylko awanse pionowe borykają się z odpływem kadry, ponieważ pracownicy, którzy nie otrzymują nowego stanowiska np. w wyniku oceny pracowniczej bardzo często decydują się na zmianę pracy. Jeśli jednak pracodawca nie wychodzi z inicjatywą inwestycji w nasz rozwój - warto wziąć sprawy w swoje ręce. Trzeba wtedy zastanowić się jak nasze potrzeby możemy połączyć z potrzebami firmy. Warto zainicjować rozmowę ze swoim przełożonym o obszarach – kompetencjach, umiejętnościach jakie chcielibyśmy rozwinąć i pokazanie, co firma zyska dzięki inwestycji w nasz rozwój.

Tempo rozwoju uzależnione jest od wielu czynników: stażu pracy, rodzaju wykonywanych zadań. Należy jednak pamiętać, że to od nas zależy, jak pokierujemy swoją ścieżką kariery i jak będziemy ją pielęgnować na poszczególnych jej etapach. Nie warto w tej kwestii polegać tylko na możliwościach, które oferuje nam pracodawca, ale także wyjść z inicjatywą i zaplanować, jakie działania pomogą nam w rozwoju kariery zawodowej.


Źródło: People


dodano: 2019-04-01 06:41:51