Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Ruszyły prace nad nowym Prawem Zamówień Publicznych


Ministerstwo Rozwoju i Urząd Zamówień publicznych rozpoczęły wspólne prace nad nową ustawą dotyczącą zamówień publicznych. Przepisy ma stworzyć nowo powołany zespół, w którego skład wejdą przedstawiciele obu instytucji. Harmonogram prac przewiduje, że pod koniec 2017 powstanie koncepcja nowych zamówień publicznych,która zostanie poddana szerokim konsultacjom społecznym. Projekt ustawy powinien być gotowy w pierwszym półroczu 2018 r.– Do sprawy podeszliśmy bardzo zadaniowo. Powołaliśmy specjalny zespół, który przygotuje nową ustawę.Jego pracami pokieruje trzech wiceministrów rozwoju, odpowiedzialnych za kluczowe z punktu widzenia zamówień obszary, oraz Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk – poinformował wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki.

– Działania zmierzające do przygotowania projektu kompleksowego i spójnego aktu prawnego porządkującego system zamówień publicznych zostały zainicjowane już w grudniu 2016 r. cyklem debat na temat kierunków oczekiwanych zmian w obszarze zamówień publicznych. Do dyskusji zaproszono przedstawicieli wiodących uczestników systemu zamówień publicznych,w tym  zamawiających, wykonawców, instytucji kontrolnych, przedstawicieli świata nauki oraz innych wybitnych ekspertów w dziedzinie zamówień publicznych – zaznaczyła Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk.

Założenia, które przyświecają pracom nad ustawą, tom.in.:

  • wprowadzenie mechanizmów pozwalających lepiej przygotować postępowanie, zweryfikować potencjał wykonawcy i sprawdzić czy zamówienie realizowane jest zgodnie z umową,
  • wprowadzenie zmian, które zachęcą do korzystania z innowacyjnych rozwiązań,
  • zwiększenie udziału małych i średnich firm w zamówieniach,
  • uporządkowanie przepisów dotyczących kontroli,
  • uspójnienie przepisów, zapewniające jednolite stosowanie prawa przez zamawiających i sądy,
  • uproszczenie procedur.

– Pozytywne zmiany przyniosła już zeszłoroczna nowelizacja, choćby w kwestii pozacenowych kryteriów oceny ofert czy powiązania zamówień z prawem pracy. Jednak nie bez przyczyny mówiliśmy wówczas o „małej nowelizacji”. Jej zadaniem było pilne dostosowanie naszego prawa do przepisów unijnych. W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju nowe Prawo Zamówień Publicznych jest elementem szerszej koncepcji, zgodnie z którą państwo jest nie tylko inwestorem, ale też inwestorem inteligentnym – podkreślił wicepremier Morawiecki.

– Nowa ustawa z pewnością musi być zgodna z regulacjami unijnymi, czytelna, kompleksowo  regulująca wszelkie aspekty procesu przygotowania i udzielania zamówienia publicznego.Powinien to być akt prawny, który będzie „przyjazny” zarówno dla zamawiających jak i wykonawców. Ukształtowany w sposób, którego stosowanie przyniesie efekty korzystnie wpływające na rozwój potencjału polskiej gospodarki – wskazała Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk.

Nowa ustawa regulująca rynek zamówień publicznych jest elementem programu Polskie Inwestycje Publiczne. Program ma sprawić, że państwo będzie inwestować rozsądnie, w innowacyjne rozwiązania, nadawać impulsy tam,gdzie jest to potrzebne i planować z wyprzedzeniem. Pozostałe dwa filary programu to: Polityka rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego(przyjęta 26 lipca) oraz polityka zakupowa państwa, która wskaże zasady, jakimi powinny kierować się instytucje publiczne podczas dokonywania zakupów.


Źródło: Ministerstwo Rozwoju


 


dodano: 2017-08-18 09:54:56