Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Rząd przyjął projekt budżetu na 2017 r.

Rząd przyjął projekt budżetu na 2017 r. – poinformowała w środę na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów premier Beata Szydło. – Mamy zagwarantowane w tym budżecie środki na program rodzina 500+, minimalną emeryturę 1000 zł i waloryzację emerytur, na lekarstwa dla seniorów po 75 roku życia oraz pozostałe projekty – podkreśliła premier Beata Szydło.

Według komunikatu CIR w projekcie budżetu państwa na 2017 r. zaplanowano dochody budżetu w wysokości 325,2 mld zł, wydatki – 384,6 mld zł. Wzrost PKB (w ujęciu realnym) ma wynieść 3,6 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,3 proc., nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 5,0 proc., wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej – 0,7 proc., a wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym) – o 5,5 proc. Maksymalny poziom deficytu ustalono na kwotę nie większą niż 59,3 mld zł. Według komunikatu projekt budżetu na 2017 r. spełnia kryteria tzw. stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów (według metodyki unijnej) – niższego niż 3 proc. PKB. Prognozuje się, że deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 2,9 proc. PKB.
Maksymalny poziom deficytu ustalono na kwotę nie większą niż 59,3 mld zł.

Od strony dochodowej realizacja programu rządu możliwa będzie – jak podano w komunikacie – m.in. dzięki trwającemu procesowi odbudowy wpływów podatkowych państwa i uszczelnianiu systemu podatkowego.

"Wprowadzone zmiany już w tym roku przynoszą znaczący wzrost dochodów podatkowych (w przypadku VAT po 8 miesiącach nastąpił wzrost o 7,4 proc, czyli przychody zwiększyły się o ok. 5,9 mld zł więcej niż w analogicznym okresie 2015 r.). W 2017 r. spodziewany jest dalszy wzrost dochodów podatkowych (planowana nowelizacja ustawy o VAT, rozszerzenie na kolejne firmy obowiązku przesyłania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego, skuteczniejsza walka z szarą strefą i wyłudzaniem zwrotu VAT)"
ocenia komunikat.

Jak mówiła Beata Szydło na środowej konferencji, projekt budżetu zostanie skierowany do parlamentu. – Mamy czas do piątku. Jeszcze pewne poprawki, pewne zmiany zostały dzisiaj zaakceptowane. Prace w Ministerstwie Finansów będą na ten temat trwały – poinformowała. Zgodnie z konstytucją rząd musi przyjąć i przesłać do Sejmu projekt budżetu najpóźniej na trzy miesiące przed początkiem roku budżetowego.

W środę premier poinformowała również o rekonstrukcji rządu. Powstanie Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, na którego czele stanie wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki. W związku ze zmianą strukturalną i dymisją ministra Pawła Szałamachy szef resortu rozwoju powołany został również na stanowisko ministra finansów. Premier powierzając wicepremierowi Morawieckiemu koordynację prac wszystkich resortów zajmujących się gospodarką, dodała, że kończy się “etap konsultacji, a zaczyna etap konkretnych rozwiązań".

Decyzją szefowej rządu zmiany w KPRM objęły ministra Adama Lipińskiego, który zastąpi Wojciecha Kaczmarczyka na stanowisku pełnomocnika ds. równego traktowania oraz społeczeństwa obywatelskiego. Poza tym premier poinformowała, że odwołała Pawła Majewskiego ze stanowiska pełnomocnika ds. Światowych Dni Młodzieży, który rozpocznie pracę w resorcie cyfryzacji. Ponadto powołała Grzegorza Schreibera na sekretarza stanu w KPRM.

Premier podjęła również decyzję o utworzeniu Centrum Analiz Rozwojowych Ośrodka Planowania Studiów Strategicznych przy Kancelarii Premiera.


Źródło: KPRM


dodano: 2016-09-29 08:18:33