Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Sejm przyjął ustawę budżetową na rok 2018


Budżet na rok 2018 zakłada, że dochody państwa w przyszłym roku wyniosą 355,7 mld zł, a wydatki nie będą wyższe niż 397,2 mld zł. W efekcie deficyt ma nie przekroczyć 41,5 mld zł. Ustawa budżetowa przewiduje również wzrost PKB o 3,8 proc. i 2,3 proc. inflację, a także nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 6,3 proc. i spożycia prywatnego o 5,9 proc. oraz spadek bezrobocia do 6,4 proc.


Po stronie wydatkowej budżetu państwa zabezpieczono środki zarówno na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań rządu, jak również na realizację nowych zadań. Zapewniono m.in. kontynuację finansowania programu "Rodzina 500 plus" i rewaloryzacji emerytur i rent z 2017 roku. Uwzględniono także m.in. skutki wynikające z:
  • obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn;
  • waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2018 r. na poziomie 102,7 proc.;
  • wzrostu wydatków przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Polski;
  • kontynuacji zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego;
  • dofinansowania do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75. rok życia,
  • finansowania zadań w obszarze mieszkalnictwa, w tym pakietu „Mieszkanie Plus";
  • finansowania Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020;
  • dalsze podwyższenie tzw. kwoty wolnej.
Zgodnie z harmonogramem prac nad budżetem 11 stycznia ustawa została przekazana do Senatu, który do 21 stycznia powinien zgłosić ewentualne poprawki.

Źródło: Ministerstwo Finansów


dodano: 2018-01-16 06:48:59