Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Siła nabywcza polskich konsumentów w 2013 r.

Według corocznych prognoz instytutu GfK dotyczących siły nabywczej europejskich konsumentów, w 2013 roku potencjał zakupowy polskich konsumentów wyniesie w sumie 220 miliardów euro, co na tle pozostałych konsumenckich rynków europejskich da nam 9 miejsce w rankingu zamożności.

Indeks Siły Nabywczej GfK to szacowana roczna wartość dóbr i usług, które mogą zostać nabyte przez mieszkańców poszczególnych krajów europejskich. Analizy GfK biorą pod uwagę łączną wartość zasobów pieniężnych, którą konsumenci na danym rynku mogą przeznaczyć na całość konsumpcji, czyli zakupów obejmujących zakres od dóbr i usług podstawowych i niezbędnych, jak wydatki na utrzymanie czy żywność, po wydatki na dobra i usługi luksusowe, jak np. zagraniczne wyjazdy.
 
Analizy w tabeli obok odnoszą się do potencjału zakupowego jako całości. Zdecydowanie gorzej wypada odniesienie tegoż potencjału do liczby ludności na danym rynku.

Dla przykładu Hiszpanie, których jest jedynie o 24 proc. więcej niż Polaków, dysponują siłą nabywczą ponad dwuipółkrotnie wyższą od nas. Pierwsi w rankingu Niemcy, których jest dwukrotnie więcej niż Polaków, dysponują siłą nabywczą ponad siedmiokrotnie wyższą.

Ze względu na sumaryczną wartość siły nabywczej polskich konsumentów jesteśmy w europejskiej czołówce, natomiast po przeliczeniu potencjału zakupowego na głowę pojedynczego Polaka wskaźniki zdecydowanie się pogarszają. Także lokalne dysproporcje w zamożności, czy to w granicach jednego kraju, czy całej Europy, są nadal olbrzymie.

12 802 euro to średnia wartość siły nabywczej, która przypada na pojedynczego mieszkańca spośród wszystkich mieszkańców 42 krajów europejskich objętych analizami instytutu GfK. Innymi słowy, przeciętny mieszkaniec Europy w skali całego 2013 roku będzie miał do wydania 12,8 tys. euro (po opodatkowaniu).

Przeciętny mieszkaniec najzamożniejszego polskiego miasta – Warszawy – dysponuje w skali roku siłą nabywczą o wartości 9 969 euro, a więc o 20 proc. niższą od przeciętnej europejskiej i to przeciętnej liczonej dla niemal wszystkich krajów kontynentu, a nie tylko dla krajów z jego najzamożniejszej, zachodniej części.

Tabela obok ilustruje rozkład poszczególnych krajów ze względu na kumulację bogactwa (część krajów nie kumuluje bogactwa, a jedynie zaniża średnią wartość europejskiej zamożności).

W analizie najzamożniejszych rynków konsumenckich najwyższe pozycje w rankingu zajmują Norwegia i Szwajcaria, które mogą pochwalić się zamożnością swoich obywateli ponad dwukrotnie wyższą od przeciętnej europejskiej. Z jedynie 2-proc. udziałem w europejskiej populacji, Szwajcaria, Norwegia i Luksemburg kumulują niemal 5 proc. zamożności całej Europy. Jednak absolutnym liderem rankingu jest Lichtenstein z zamożnością przeciętnego obywatela czterokrotnie wyższą od średniej europejskiej.

Miejsca 12 krajów starej unii w rankingu zamożności nie zaskakują, choć na uwagę zasługuje rozpiętość zamożności wynosząca niemal 50 proc. pomiędzy pierwszą w tej kategorii Danią a ostatnimi Włochami i Holandią. W sumie w rękach 50 proc. mieszkańców analizowanej dwunastki skupione jest 72 proc. europejskiej siły nabywczej.

W rankingu zwraca uwagę pozycja trzech krajów, Hiszpanii, Grecji i Cypru, do których Polska często bywa porównywana. Są to kraje, które jeszcze w zeszłym roku cechowały się średnią zamożnością o 20 proc. wyższą od średniej europejskiej. W tym roku, na skutek kryzysu, który spowodował ograniczenie wydatków, w tym zmniejszenie pensji, zamożność Hiszpanów spadła o 20 proc. do poziomu średniej europejskiej, natomiast Greków i Cypryjczyków do poziomu o ponad 10 proc. niższego od Hiszpanów. Grecja i Cypr "wzmocniły” grupę portugalską, w której znaleźli się także Słoweńcy (81 proc. średniej europejskiej), Czesi (58 proc. średniej) i Słowacy (60 proc.). Poziom zamożności naszych południowych sąsiadów przekroczył 50 proc. średniej europejskiej.

Polscy konsumenci z przeciętną zamożnością stanowiącą 45 proc. średniej europejskiej zostali zakwalifikowani do grupy 9 krajów skupiających nieco ponad 23 proc. europejskiej populacji, ale kumulującej jedynie niecałe 10 proc. zamożności kontynentu. Jednak nie jest to najbiedniejsza grupa, gdyż wyodrębniono także 9 krajów, w których przeciętna zamożność obywateli jest niższa niż 25 proc. średniej europejskiej.


Źródło: Indeks Siły Nabywczej GfK, 11.01.2013 r. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.gfk.com

GfK to jedna z największych firm badawczych na świecie, zatrudniająca ponad 11 000 ekspertów, którzy codziennie starają się odkryć nowy sposób patrzenia na to, jak żyją, myślą i kupują ludzie na ponad 100 rynkach.


dodano: 2013-01-11 17:09:32