Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Spadło bezrobocie

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) - powołując się na dane z urzędów pracy - podało, że stopa bezrobocia wyniosła 12,4% na koniec czerwca 2012 roku, czyli spadła o 0,2 pkt proc. wobec poprzedniego miesiąca. Na koniec czerwca 2011 r. stopa bezrobocia wynosiła 11,9%.

     "Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca maja br.)  wyniosła w czerwcu br. 12,4% i w porównaniu do maja br. spadła o 0,2 punktu procentowego. W analogicznym okresie ubiegłego roku (czerwiec 2011 – maj 2011)odnotowano spadek natężenia bezrobocia o 0,5 punktu (z poziomu 12,4% do poziomu11,9%). Zatem wskaźnik bezrobocia w końcu czerwca br. był o 0,5 punktu procentowego wyższy niż przed rokiem." - głosi komunikat MPiPS.

     Liczba bezrobotnych w końcu czerwca 2012 roku wyniosła 1 968,1 tys. osób  (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do  końca maja 2012  roku spadła o  45,8 tys. osób (o 2,3%), podano także.

"Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (czerwiec 2011 – maj 2011) odnotowano spadek liczby bezrobotnych  o  79,3 tys. (o 4%). Zatem  już trzeci miesiąc z kolei spadek liczby bezrobotnych był słabszy, niż przed rokiem. Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że do obniżenia się bezrobocia przyczyniła się sukcesywnie zwiększająca się liczba wyłączeń z ewidencji. Przyczyny wyrejestrowań były zróżnicowane. Przede wszystkim były to: podjęcie prac sezonowych (m.in. w turystyce, budownictwie, przy zbiorach owoców leśnych,itd.), jak również niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy" - czytamy dalej w komunikacie.

     Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,1 proc.) wystąpiła w województwie wielkopolskim, najwyższa  w województwie warmińsko-mazurskim(19,2 proc.).

     Spadek liczby bezrobotnych w czerwcu 2012 roku miał miejsce we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy (procentowy) odnotowany został w województwie:

- zachodniopomorskim

- o 4,3 proc. (o 4,7 tys. osób);

- warmińsko-mazurskim

- o 3,0 proc. (o 3,2 tys. osób);

- lubelskim

- o 2,9 proc. (o 3,5 tys. osób).

     Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w czerwcu 2012 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 66,6  tys. i w porównaniu do maja 2012 roku  spadła o 7,7 tys., czyli o  10,4proc.

     W czerwcu 2011 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 68,3 tys.wolnych miejsc pracy (o 8,0 tys. mniej niż w maju 2011roku, tj. spadek o 10,5% ), podał również resort.


dodano: 2012-07-05 10:29:22