Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Spadek bezrobocia w lipcu

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że w lipcu br. stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się do 13,1 proc. w porównaniu do czerwca, w którym była wyższa o 0,1 proc. W analogicznym okresie ubiegłego roku (lipiec 2012 – czerwiec 2012) bezrobocie było bez zmian, na poziomie 12,3 proc.

Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,6%) wystąpiła w województwie wielkopolskim, najwyższa  w województwie warmińsko-mazurskim (20,2%). Jak informuje MPiPS, z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że do spadku liczby bezrobotnych w miesiącu lipcu br. przyczynił się wzrost liczby wyrejestrowanych bezrobotnych z powodu podjęcia pracy (co związane jest z pełnią prac w budownictwie, turystyce, rolnictwie i leśnictwie) oraz z tytułu nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Do spadku bezrobocia przyczyniła się również aktywizacja bezrobotnych w ramach aktywnych form.
 
Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w lipcu 2013 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 77,2  tys. i w porównaniu do czerwca 2013 roku wzrosła  o 1,1 tys. (o 1,4%).


Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
dodano: 2013-08-07 13:33:19