Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Spadek długu państwa

Państwowy dług publiczny na koniec 2012 r. wyniósł 840,5 mld zł wobec 815,3 mld zł na koniec 2011 r. Wg wstępnych szacunków relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniosła 52,7% wobec 53,5% na koniec 2011 r. Spadek relacji długu publicznego do PKB w 2012 r. nastąpił po raz pierwszy od 2007 r.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) na koniec 2012 r. wyniósł 886,8 mld zł wobec 859,1 mld zł na koniec 2011 r., a jego relacja do PKB wyniosła 55,6% wobec 56,4% na koniec 2011 r.

Jeśli odliczy się przyrost wolnych środków zgromadzonych dodatkowo na prefinansowanie potrzeb pożyczkowych 2013 r., to relacja długu publicznego do PKB na koniec 2012 r. byłaby jeszcze niższa i wyniosła odpowiednio 51,9% w przypadku definicji polskiej i 54,8% w przypadku definicji unijnej.

Spadek relacji długu publicznego do PKB w 2012 r. nastąpił po raz pierwszy od 2007 r.


Odnosząc te dane do prognoz Komisji Europejskiej dla państw UE można stwierdzić, że w 2012 r. w Polsce miał miejsce najwyższy w całej Unii Europejskiej spadek relacji długu do PKB (bez uwzględnienia Grecji, której dług został zrestrukturyzowany i Węgier, gdzie znacjonalizowano OFE). Dla porównania, relacja długu do PKB uległa obniżeniu tylko w 6 z 27 państw UE podczas gdy w całej UE wzrosła o 4,1 p.proc., w Wielkiej Brytanii o 4,6 p.proc. a w Hiszpanii aż o 19,1 p.proc.


Źródło: Ministerstwo Finansów
dodano: 2013-04-03 12:20:00