Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Spadek obrotów na GPW przy rosnącej liczbie transakcji

Obroty akcjami na Głównym Rynku w ramach arkusza zleceń osiągnęły w maju 2016 r. wartość 12,5 mld zł, czyli o 27,4% mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie liczba transakcji w maju 2016 r. wyniosła 1,4 mln odnotowując wzrost o 13,0 % rok do roku. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku wyniosła w maju 2016 r. 624,6 mln zł, natomiast na rynku NewConnect – 4,4 mln zł. Wartość indeksu WIG na koniec maja 2016 r. wyniosła 45 844,15 pkt i była o 17,4% niższa niż rok temu.

W maju 2016 r. wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł 312,9 tys. szt., co oznacza wzrost o 21,5% wobec maja 2015 r. Wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł rok do roku o 34,6%, do poziomu 103,9 tys. szt.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji wyniosła na koniec maja 2016 r. 74,1 mld zł, co oznacza wzrost o 10,5% rok do roku. Łączna wartość obrotu na rynku Catalyst wzrosła o 37,7% w porównaniu do maja 2015 r., do poziomu 223,1 mln zł.Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w maju 2016 r. wyniósł 10,1 TWh wobec 13,9 TWh rok wcześniej. Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym na rynkach spot i terminowym wyniósł w maju 2016 r. 8,9 TWh w porównaniu z 5,6 TWh w maju ubiegłego roku. 
Wolumen obrotu prawami majątkowymi w maju 2016 r. wyniósł 6,2 TWh co oznacza spadek o 15,6% w stosunku do maja 2015 r.Kapitalizacja 434 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku (GR) na koniec maja 2016 r. wyniosła 496,9 mld zł (113,4 mld EUR). Łączna kapitalizacja 487 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GR GPW wyniosła na koniec maja tego roku 971,8 mld zł (221,8 mld EUR).Na rynku głównym w maju 2016 r. zadebiutowały spółki: X-Trade Brokers DM SA (wartość oferty 189 mln zł), Gekoplast (przejście z NC bez oferty), i2Development SA (wartość publicznej subskrypcji akcji 34 mln zł), AIRWAY MEDIX (przejście z NC bez oferty).Na New Connect w maju zadebiutowały spółki Voicetel Communications SA (wartość oferty 320 tys. zł) oraz E-Solution Software SA (wartość oferty 600 tys. zł). Na Catalyst w maju inwestorzy powitali PKO Bank Hipoteczny SA (emisja hipotecznych listów zastawnych o wartości 500 mln zł) oraz SAPPEERS.COM (oferta prywatna 201 tys. zł, transakcje kupna-sprzedaży 2,25 mln zł). W maju 2016 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, podobnie jak rok wcześniej. 
(1) transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie GPW.


dodano: 2016-06-06 07:35:29