Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Spadek obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 19 mld zł w marcu 2018 r., czyli o 24,3% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w marcu 2018 r. o 25,3% rdr, do poziomu 18,4 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła w marcu 2018 r. poziom 874,3 mln zł, o 18,2% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec marca 2018 r. wyniosła 58 377,42 pkt i była o 0,8% wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w marcu 2018 r. odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 29,9% rdr do poziomu 118,9 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w marcu spadła o 30,2% rdr i wyniosła 104,5 mln zł.

W marcu 2018 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 1 mln szt., o 0,2% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł w marcu 2018 r. 607,1 tys. szt., co oznacza spadek o 10% rdr. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na waluty wzrósł o 96,6% do poziomu 229,6 tys. szt. wobec 116,8 tys. szt. w marcu 2017 r.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 75,6 mld zł na koniec marca 2018 r. wobec 60,5 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła w marcu o 26% rdr, do poziomu 261 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w marcu tego roku 50 mld zł i była o 8,4% niższa niż rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w marcu 2018 r. wyniósł 20,5 TWh, co oznacza wzrost o 164,4% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku forward wzrósł o 221,0% do poziomu 17,9 TWh, w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w marcu 2018 r. 9,4 TWh, o 28,1% więcej niż rok wcześniej. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 87,5% do poziomu 4,3 TWh. Natomiast wzrost o 1,2% do poziomu 5,1 TWh odnotowano na rynku terminowym.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł w marcu 2018 r. 6,9 TWh, co oznacza spadek o 14,4% rdr. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") wzrósł o 79,4% rdr osiągając w marcu 2018 r. poziom 26,2 ktoe.

Kapitalizacja 428 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku wyniosła na koniec marca 2018 r. 607,65 mld zł (144,36 mld EUR). Łączna kapitalizacja 478 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec marca tego roku 1 302,20 mld zł (309,36 mld EUR).

W marcu 2018 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, o 2 mniej niż rok wcześniej.

Źródło: GPW. Dane o obrotach inwestorów na rynkach Grupy GPW w marcu 2018 r.

dodano: 2018-04-05 07:09:49