Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Spadek zagranicznych inwestycji bezpośrednich

Z informacji NBP danych wynika, że w 2012 r. do Polski napłynęły inwestycje bezpośrednie o wartości 4 716 mln EUR. W porównaniu z poprzednim rokiem wartość napływu spadła o 10 116 mln EUR, tj. o ponad 68%.

W 2012 r. do Polski napłynęły inwestycje bezpośrednie o wartości 4 716 mln EUR. Reinwestowane zyski miały wartość 4 440 mln EUR. Napływ pozostałego kapitału, czyli różnych instrumentów dłużnych wyniósł 2 913 mln EUR. Napływ netto obniżyło wycofanie udziałów kapitałowych na kwotę -2 637 mln EUR.


Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w latach 2008-2012 (w mln EUR)

RokUdziały kapitałowe
Reinwestowane zyski
Pozostały kapitał
Ogółem
2008 6 698  -7134 14310 128
2009 3 7993 5821 962  9 343
2010 3 1815 627
1 699
10 507
2011 2 4245 1777 23214 832
2012-2 6374 440
2 913  4 716

W porównaniu z poprzednim rokiem wartość napływu spadła o 10 116 mln EUR, tj. o ponad 68%. Największe spadki odnotowano w napływie udziałów kapitałowych i napływie pozostałego kapitału.

Największy napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich odnotowano z Niemiec (3 494 mln EUR) i Francji (3 132 mln EUR), odnotowano także dezinwestycje (wycofanie się inwestorów) m.in. z Luksemburga (-3 222 mln EUR) i Niderlandów (-1 708 mln EUR).

Zobowiązania z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich, na koniec 2012 r., wynosiły 178 257 mln EUR. Z tytułu udziałów kapitałowych 125 831 mln EUR, a zobowiązania z tytułu pozostałego kapitału  52 426 mln EUR.


Źródło: NBP,  Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2012 roku


dodano: 2013-10-31 09:15:42