Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Spowolnienie w przemyśle

W okresie styczeń-marzec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 2,0% niższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w marcu br. o 2,9% niższa niż przed rokiem i o 9,2% wyższa w porównaniu z lutym br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,6% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,7% wyższym w porównaniu z lutym br.
 
W stosunku do marca ub. roku spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 20 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 21,4%, maszyn i urządzeń – o 13,5%, metali – o 11,9%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 6,4%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 5,5%, papieru i wyrobów z papieru – o 3,7%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 3,3% oraz wyrobów z metali – o 3,1%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem ub. roku wystąpił w 14 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 10,9%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 5,8%, w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji – o 2,0%  oraz w produkcji artykułów spożywczych – o 1,4%.


Źródło: GUS, Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w marcu 2013 r.


dodano: 2013-04-19 10:05:35