Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Sprawny system wymiany informacji o wiarygodności płatniczej

Powszechny, niedrogi w użytkowaniu i sprawny system wymiany informacji o wiarygodności płatniczej to główny cel rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwo Gospodarki w projekcie założeń nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych. Dokument który reguluje m.in. funkcjonowanie Biur Informacji Gospodarczych (tzw. BIGów) zostanie skierowany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów w październiku 2014 r.

Propozycje MG mają przede wszystkim stworzyć skuteczny mechanizm wymiany informacji gospodarczych, który obniży ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nowe regulacje mają także wesprzeć wierzycieli w odzyskiwaniu należności, a przedsiębiorców w ocenie wiarygodności płatniczej potencjalnych kontrahentów. Propozycje resortu gospodarki obejmują również wzmocnienie mechanizmów ochrony praw dłużników.

Zapewnienie przedsiębiorcom możliwości zdobycia pełnych informacji o potencjalnych partnerach biznesowych pozwoli wyeliminować z obrotu gospodarczego nierzetelnych kontrahentów. To z kolei wpłynie na zmniejszenie ilości zatorów płatniczych których powstawanie ogranicza w sposób istotny potencjał gospodarczy Polski.


Źródło: Ministerstwo Gospodarki


dodano: 2014-10-09 13:43:17