Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Stabilny wzrost wyników finansowych PGNiG

Grupa Kapitałowa PGNiG poprawiła wszystkie główne wskaźniki finansowe – zarówno w ujęciu kwartalnym jak i od początku roku. Po trzech kwartałach 2018 roku przychody ze sprzedaży wzrosły o 15 proc. r/r do 28,48 mld zł. Wynik EBITDA był wyższy o 10 proc. i wyniósł 5,77 mld zł, a zysk netto zwiększył się o 15 proc., do 2,82 mld złotych.

– Poprawa wyników GK PGNiG to przede wszystkim zasługa segmentu Poszukiwanie i Wydobycie. Jego udział w EBITDA Grupy wyniósł na koniec września 68 proc., co jest w dużym stopniu efektem wysokich cen węglowodorów na światowych rynkach. Korzystamy z tego jako Grupa stale rozwijająca działalność upstream – powiedział Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Jednocześnie wzrosły koszty operacyjne Grupy, które po trzech kwartałach sięgnęły 22,71 mld zł i były wyższe o 16 proc. niż rok wcześniej. Jest to przede wszystkim konsekwencją wysokich kosztów pozyskania gazu przez segment Obrót i Magazynowanie, co z kolei wynika z rosnących cen węglowodorów.

GK PGNiG wciąż dynamicznie zwiększa import gazu skroplonego. Wolumen LNG sprowadzonego od początku roku był na koniec września o 47 procent wyższy niż po trzech kwartałach 2017 roku i wyniósł 1,96 mld m3 po regazyfikacji. Udział gazu skroplonego w imporcie paliwa stanowił 18 proc., wobec 13 proc. rok wcześniej.

W samym III kwartale 2018 roku GK PGNiG zwiększyła przychody ze sprzedaży o 26 proc. r/r do 7,6 mld zł. Wynik EBITDA był wyższy o 36 proc. i wyniósł 1,47 mld zł, a zysk netto wzrósł o 50 proc. do 0,55 mld złotych.


Źródło: PGNiG


dodano: 2018-11-26 06:45:42