Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Startuje Jeremie 2

Wsparcie dla ponad 2100 zachodniopomorskich firm oraz utworzenie co najmniej 1100 miejsc pracy to zakładane efekty powołania Funduszu Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2. W poniedziałek, 21 listopada, marszałek województwa Olgierd Geblewicz wraz z wicemarszałkiem Jarosławem Rzepą podpisali umowę, na mocy której Bank Gospodarstwa Krajowego obejmie funkcję Menadżera Funduszu Funduszy. Wyłoniony podmiot będzie zarządzać kwotą blisko 400 mln zł ze środków RPO WZ 2014-2020.Projekt Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2 jest kontynuacją dobrze przyjętej w poprzedniej perspektywie finansowej Inicjatywy JEREMIE. Przypomnijmy, że tylko tej pory 5,5 tys. zachodniopomorskich firm skorzystało z pożyczek, poręczeń bądź było przedmiotem wejścia kapitałowego z tego źródła, a liczba ta wciąż rośnie.

Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy (MFF) i będzie zarządzać środkami Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczonymi na wdrażanie zwrotnych instrumentów finansowych w kwocie 397 991 330 zł. Nowością w porównaniu do poprzedniej perspektywy jest to, że nie tylko przedsiębiorcy skorzystają z pomocy, ale też osoby bezrobotne oraz do tej pory bierne zawodowo. Szansę na wsparcie otrzymają osoby po 29. roku życia, w szczególności w wieku 50 lat i więcej, kobiety, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni czy osoby o niskich kwalifikacjach. Dodatkowo osoby te objęte zostaną bezpłatnym wsparciem doradczo-eksperckim.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozyskania wsparcia dostępne będą po wyborze przez Bank Gospodarstwa Krajowego pośredników finansowych. Pośrednicy zostaną wybrani w drodze postępowania przetargowego.

Informacje o możliwości skorzystania z funduszów poprzedzone będą kampanią przeprowadzoną przez BGK oraz pośredników finansowych, którzy
zostaną wybrani na początku przyszłego roku. A jak skorzystać z pomocy będzie się można też dowiedzieć w urzędach pracy.

Umowa z BGK została zawarta do końca 2023 r. i będzie umową dwufunduszową, wspieraną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (działanie 1.9 i 1.17) oraz po raz pierwszy z Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 6.4).

Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2 odpowiedzialny będzie za wdrażanie Instrumentów Finansowych dla działań:
  • 1.9. Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe
. 
Alokacja: 315 708 030,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  • 

1.17. Wzmocnienie procesu wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju
.
 Alokacja: 19 488 150,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


  • 6.4. Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe
. 
Alokacja: 62 795 150,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Województwo zachodniopomorskie jest czwartym regionem, które podpisało umowę z BGK, ale jest to to pierwsza umowa trójstronna i dwufunduszowa w Polsce.

Umowa została zawarta między Województwem Zachodniopomorskim, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (urząd reprezentowali: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i wicemarszałek Jarosław Rzepa), Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie (Instytucją Pośredniczącą, którą reprezentował dyrektor Andrzej Przewoda) oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który reprezentowali: członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Przemysław Cieszyński i dyrektor zarządzający w Banku Gospodarstwa Krajowego Patrycja Wolińska-Bartkiewicz.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego


dodano: 2016-11-22 08:07:03