Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Startuje Małopolska Chmura Edukacyjna

9 uczelni wyższych, ponad 24 tys. uczniów, 130 szkół ze wszystkich 22 małopolskich powiatów – rusza Małopolska Chmura Edukacyjna, jedyny tego typu projekt w skali całej Europy. Pieniądze na jego realizację pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Nad realizacją projektu czuwać będzie Komitet Sterujący Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

– Do 2022 roku przewidziana jest realizacja zajęć edukacyjnych dla 24 tys. uczniów z ok. 130 zespołów szkół ponadgimnazjalnych z Małopolski – zapowiada członek zarządu Grzegorz Lipiec odpowiadający w zarządzie województwa za edukację i dodaje: – Pilotaż projektu utwierdził nas w przekonaniu, że Małopolska Chmura Edukacyjna jest projektem wartym kontynuowania na jak najszerszą skalę.

Pilotaż MChE odbywał się w 21 szkołach z 14 powiatów w Małopolsce. Wzięło w nim udział ponad 2,1 tys. uczniów, a  w szkołach i uczelniach przeprowadzono łącznie blisko 8 tys. godzin zajęć. Projekt odbywał się we współpracy z 6 uczelniami: Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Pedagogicznym, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Ekonomicznym oraz Uniwersytetem Rolniczym.
Dzięki środkom zarezerwowanym w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-20 Chmurą zostanie objęte ok. 130 szkół ze wszystkich powiatów w Małopolsce. Do projektu w lipcu dołączą kolejne 3 uczelnie: PWSZ w Tarnowie, WSTiE w Suchej Beskidzkiej oraz Fundacja Centrum Kopernika.

W ramach projektu w szkołach i na uczelniach  odbędzie się ponad 27,5 tys. godzin zajęć z 20 obszarów tematycznych, m.in. z: matematyki, biologii, chemii, budownictwa, informatyki, fizyki, geografii, przedsiębiorczości, języków: angielskiego, niemieckiego i francuskiego, kognitywistyki, dziennikarstwa oraz branż: mechaniczno-mechatronicznej, żywnościowej, środowiskowej, elektryczno-elektronicznej i turystycznej. Nowością będzie także szkolenia mające na celu poprawienie kompetencji w dziedzinie IT dla 2,6 tys. nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z naszego regionu. W ramach projektu planowana jest także realizacja zajęć w bibliotekach dla uczniów szkół, które nie zostaną wyposażone w sprzęt do obsługi połączeń online.

Małopolska Chmura Edukacyjna to innowacyjny w skali Europy projekt polegający na przeprowadzaniu przez kadrę naukową uczestniczących w projekcie uczelni dodatkowych zajęć on-line w małopolskich szkołach ponadgimnazjalnych. Dzięki projektowi w szkołach powstają nowoczesne, multimedialne sale do organizacji zajęć, z kolei uczniowie już na etapie szkoły ponadgimnazjalnej mają możliwość uczestnictwa w akademickich wykładach i zajęciach.


Źródło: Biuro Prasowe UMWM


dodano: 2016-07-11 08:07:34